Priecīgus svētkus!

Facebooktwitter

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas 30. jūnijā un 1. jūlijā

30. jūnijā un 1. jūlijā Balvos un Rugāju, Viļakas un Baltinavas novados norisināsies trešās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas.

PROGRAMMA Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Akcija “Balvu garša” Balvu pilsētas ēdināšanas uzņēmumos

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros no 30. jūnija līdz 2. jūlijam Balvu pilsētas ēdināšanas uzņēmumos pirmo reizi norisināsies akcija “Balvu garša”. Akcijas laikā īpašus piedāvājumus saviem apmeklētājiem būs sagatavojuši sešas Balvu pilsētas kafejnīcas.

Galdā tiks celtas gardas maltītes, kuras nes īpašos Balvus raksturojošos nosaukumus un kurās ir izmantoti arī vietējie sezonālie produkti.

Akcija “Balvu garša” tiek rīkota, lai popularizētu Balvu kafejnīcu īpašo piedāvājumu. Īpaši aicināti ir vietējie balvenieši atnākt, iepazīties, baudīt un gūt prieku no pašmāju pavāru sarūpētā piedāvājuma. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Amatnieku un mājražotāju tirgus 1. jūlijā

1. jūlijā no plkst. 9:00 Balvos pilsētas parkā notiks amatnieku un mājražotāju tirgus, kā arī Ziemeļlatgales uzņēmumu “dižošanās” jeb izstāde Balvu novada svētku un Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros.

Piedalīties aicinām vietējos zemniekus, amatniekus, mājražotājus un Ziemeļlatgales uzņēmējus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 28. jūnijam) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948. Tirgotājiem ar citu preci (alkohols, ēdināšanas pakalpojumi u.c.) – pieteikšanās Balvu novada pašvaldībā un dalība saskaņā ar pašvaldības noteikumiem: http://ej.uz/ielutirdzniecibaBalvi

Ikmēneša lauku labumu tirdziņš 8.07. NENOTIKS, jo tiek pārcelts uz 1. jūliju!

Facebooktwitter

Aicinām pieteikt uzņēmēju komandas sportiskām aktivitātēm “Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu” ietvaros!

30. jūlijā Rugāju novada Lazdukalnā norisināsies “Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas 2017”, kuru ietvaros no plkst. 14:00 tiks organizēta stafešu programma Ziemeļlatgales uzņēmēju, to darbinieku, lauksaimnieku un sadarbības partneru komandām. Aicinām pieteikt komandas līdz 26. jūnijam!
Stafešu nolikums
Pieteikuma veidlapa

Papildus informācija un pieteikumu iesniegšana: rakstinnss@inbox.lv , 26187668 – Jānis Rakstiņš.

“Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas 2017” programma

Facebooktwitter

Balvu novada pašvaldības aģentūras ” Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” 2017. gada 12. jūnija rakstiskās izsoles rezultāti

Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” paziņo, ka 2017. gada 12. jūnijā plkst. 9:00 Balvu novada pašvaldības aģentūrā „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs”,  Vidzemes ielā 2B, Balvos notika rakstiskā izsole, kuras rezultātā  izsolīta nedzīvojamā telpas Nr. 45 daļa – 17.00 m2 zemnieku saimniecības „IRBĒNI”, reģ. NR.42401020417 darbības nodrošināšanai.
Nomas maksa   EUR 2.34 par  m2  mēnesī bez PVN.

Izsoles komisijas priekšsēdētāja                  Inta Kaļva

Facebooktwitter

Latgalē viesojās Vācijas un Latvijas tūroperatoru pārstāvji

Latgales tūrisma asociācija “Ezerzeme”, turpinot īstenot mārketinga aktivitātes ārējos tirgos, sadarbībā ar tūrisma informācijas centriem, uzņēma tūroperatoru “Ebden Reisen” (Frankfurte), kas strādā Vācijas tirgū un “Impro” un “Jēkaba Ceļojumu Aģentūra” pārstāvjus, kas strādā Vācijas, Skandināvijas un arī Āzijas tirgū. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” izsola nomas tiesības

Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” pirmreizējā rakstiskā izsolē veic nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpas daļai Nr. 45 17.00 m2 Vidzemes iela 2B, Balvi, Balvu novads.

Nosacītā nomas maksu EUR 2.33 par m2 (divi euro un trīsdesmit trīs euro centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN.
Iznomāšanas mērķis – uzņēmējdarbības attīstīšana.
Iznomāšanas termiņš  līdz 2 gadi.
Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības aģentūrā „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”, Vidzemes ielā 2B, Balvos, katru darbdienu no 2017.gada 5. jūnija līdz 2017.gada 9. jūnijam  no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00.

Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Motociklu vasara 13

Facebooktwitter

Uzņēmējdarbības tendences Balvu novadā

Veicot pētījumu par uzņēmējdarbības tendencēm Balvu novadā, Lursoft apkopojis datus par pēdējos gados reģistrētajiem un likvidētajiem uzņēmumiem novadā, reģionā reģistrēto uzņēmumu finanšu rādītājiem, darbinieku skaitu un piesaistītajām ārvalstu tiešajām investīcijām. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter