“Uzņēmēju brokastis” 26. maijā

Cien. zemnieki, uzņēmēji!
Aicinām piedalīties “Uzņēmēju brokastīs”, kas notiks 2017.gada 26. maijā plkst. 12:00 Balvu novada Briežuciema pagastā.

Programmā:
12:00 SIA “Compaqpeat” prezentācija un kūdras ražotnes apmeklējums Briežuciema pagasta Lutinānu purvā (karte)
13:00 Briežuciema pagasta tautas namā
Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Velo sezonas atklāšanas pasākumi Balvu novadā


Sākoties vasaras tūrisma sezonai, Balvu novadā aktīvās atpūtas piekritējiem un velotūristiem tiek piedāvāti divi jauni marķēti velomaršruti. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Seminārs – akcija uzņēmējiem un darba meklētājiem 12. maijā

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāli pirmo reizi Balvos rīko semināru – akciju uzņēmējiem un darba meklētājiem.
Laiks: 12.05. 2017. , pl. 10:00
Vieta: Balvi, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs (Vidzemes iela 2b)

DARBA KĀRTĪBA
09:40 –10:00 Reģistrācija, kafija
10:00 – 10:10 Semināra atklāšana
10:10 – 10:40 “LUC aktualitātes. Uzņēmumu iespējas Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā.”  Vladislavs Stankevičs, LUC vadītājs
10:40 – 11:10 “ Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba meklētājiem un darba devējiem” un akcijas „Satiec savu darba devēju” pieteikums. Sandra Kindzule, NVA Balvu filiāles vadītāja
11:10 –11:30 Informācija par ESF projektu “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.” Juris Vjakse, LDDK Latgales reģionālais koordinators
11:30 – 12:30 “Risinājumi biznesa attīstībai ar LURSOFT IT”:
– par sadarbības partneru un konkurentu izvērtēšanu;
– par jaunu klientu atlasi Lursoft. Eva Aglinskaite, Lursoft klientu konsultante
12:30 – 13:00 Semināra – akcijas noslēgums
Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

12. maijā Balvos akcija “Satiec savu darba devēju”

Facebooktwitter

Lauku labumu tirdziņš 13. maijā

13. maijā Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais ikmēneša lauku labumu tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, sezonas augļus, dārzeņus un stādus, kā arī amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!

Piedalīties aicinām vietējos zemniekus, amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 11. maijam) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948.

Facebooktwitter

Pirms aktīvās tūrisma sezonas tiekas Ziemeļlatgales tūrisma objektu saimnieki

21. aprīlī viesu namā “Paradīzes” uz tikšanos pulcējās Balvu, Viļakas, Rugāju, Kārsavas un Baltinavas tūrisma speciālisti un tūrisma objektu saimnieki – muzeju, privātkolekciju, apskates saimniecību un naktsmītņu īpašnieki. Tikšanās mērķis bija atskatīties uz 2016. gada tūrisma sezonu – apmeklētāju skaita izmaiņas, tendences un kopīgi paveiktie darbi Ziemeļlatgalē tūrisma attīstībā, kā arī uzzināt par jaunumiem, kas piecos novados ceļotājus sagaida šogad. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Pirmo reizi Gulbenē notiks biznesa uzsācēju gadatirgus

           Šā gada 26.aprīlī pirmo reizi Gulbenē notiks bezmaksas “Atbalsta gadatirgus biznesa uzsācējiem”. Tas būs informatīvs iedvesmas pasākums jaunajiem un topošajiem   uzņēmējiem.
Gadatirgus notiks Vecgulbenes muižā, Brīvības ielā 18, Gulbenē, plkst. 10:30 – 13:30. Reģistrēties var līdz 24.aprīlim Attīstības finanšu institūcija ALTUM mājas lapā www.altum.lv/lv/notikumi
Pasākuma dalībnieki uzzinās koncentrētus piedāvājumus visdažādākajiem atbalsta mehānismiem, ko sniedz ne tikai valsts, bet arī pašvaldības, bankas un nevalstiskās organizācijas, tai skaitā:
–    kā piesaistīt finansējumu idejai,
–    kā vienkārši reģistrēt uzņēmējdarbību,
–    ko piedāvā biznesa inkubators, u.c. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

“Ideju darbnīca” Balvos pulcē atraktīvus un radošus jauniešus

Kafejnīca uz ledus, fitnesa centrs, mobilais aprīkojums pludmalēm, aitu vilnas un ādu pārstrāde – šādas un vēl citas ieceres virmoja seminārā “Ideju darbnīca” Balvos 10. aprīlī. Pasākums pulcēja ap 40 skolu jauniešus no Balviem un Rugājiem, bet mentoru lomā iejutās Balvu un Rugāju novadu uzņēmēji.

“Ideju darbnīcu” rīkoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubators sadarbībā ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru un attīstības finanšu institūciju “ALTUM”. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Balvu novadā izveidoti jauni marķēti velo maršruti

 Balvu novada pašvaldība realizējusi projektu „Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā”,  kura rezultātā tika  izveidoti marķēti velo maršruti Vīksnas un Briežuciema pagastos, kā arī sagatavotas un izdotas šo maršrutu kartes drukātā veidā.
Projekta mērķis – infrastruktūras radīšana velo un lauku tūrisma attīstībai Balvu novadā. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Aicinām uz tikšanos tūrisma objektu saimniekus

2017. gada 21. aprīlī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novadu tūrisma speciālistiem un viesu namu “Paradīzes” aicina piedalīties tūrisma pakalpojumu sniedzēju sanāksmē-apaļā galda sarunās par tūrisma aktualitātēm Ziemeļlatgalē.

Uz tikšanos aicinām tūrisma objektu, amatnieku darbnīcu, naktsmītņu saimniekus, gidus no Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novadiem.

Norises vieta un laiks
Viesu nams “Paradīzes” (Balvu novada Bērzkalnes pagasts, Brūklāji)
21.04.2017. plkst. 11:00 Turpiniet lasīt

Facebooktwitter