Atzinīgi novērtēta konference ” Ziemeļlatgales amatnieku un mājražotāju sadarbības iespējas un attīstība Latvijas tautsaimniecības sistēmā ”

1-img_8784

2016. gada 20. oktobrī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā sadarbībā ar Baltinavas novada biedrību “Sukrums” notika  konference “Ziemeļlatgales amatnieku un mājražotāju sadarbības iespējas un attīstība Latvijas tautsaimniecības sistēmā”, kurā piedalījās kupls skaits amatnieku, mājražotāju un citu potenciālo un esošo mazā biznesa un NVO pārstāvju ne tikai no Balvu novada, bet arī no kaimiņu novadiem.
Biznesa centra direktore I. Kaļva konferences dalībniekiem prezentēja veiktos amatnieku un mājražotāju aptaujas rezultātus Balvu un Viļakas novados 2016. gadā:  tika parādīti esošie amatniecības darbības virzieni un produkcijas realizācijas kanāli, kā arī analizēta  iespēja turpmākai amatnieku kopdarbībai.
Turpiniet lasīt

facebooktwitter

Uzņēmēju brokastis 28. oktobrī

uzn_brokastis_afisa 28102016
Cien. zemnieki, amatnieki, uzņēmēji!
Aicinām piedalīties “Uzņēmēju brokastīs”, kas notiks 2016.gada 28. oktobrī plkst. 10:00 Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā (Vidzemes iela 2b, Balvi). Turpiniet lasīt

facebooktwitter

Apsveicam mūsu zemniekus!

foto_markovskis-1288

Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedzis balvas konkursa “Skaistākā lauku saimniecība” laureātiem. Šogad par “Skaistāko lauku saimniecību 2016” atzīta Guntara un Jolantas Bartkeviču z/s “Amatnieki/Riekstiņi” Baltinavas novadā.

Turpiniet lasīt

facebooktwitter

Konference ” Ziemeļlatgales amatnieku un mājražotāju sadarbības iespējas un attīstība Latvijas tautsaimniecības sistēmā ”

DSC_1713 - Copy2016. gada 20. oktobrī Balvos Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Baltinavas novada biedrību “Sukrums” rīko konferenci “Ziemeļlatgales amatnieku un mājražotāju sadarbības iespējas un attīstība Latvijas tautsaimniecības sistēmā”.

Konferencē aicināti piedalīties Ziemeļlatgales amatnieki, mājražotāji un citi potenciālie un esošie mazā biznesa un NVO pārstāvji, kuru darbības joma ir saistīta ar amatniecību, mājražošanu. Turpiniet lasīt

facebooktwitter

Aicina vietējos uzņēmumus pieteikties atbalsta programmai, kuras ietvaros uzņēmumiem būs pieejamas iespējas biznesa attīstībai un izaugsmei

  vietejo-uznemeju-atbalstam-2016 Lai veicinātu vietējo produktu un uzņēmumu atpazīstamību, apliecinātu to kvalitāti un sekmētu produkcijas pārdošanas apjomus, birojs “Latvijas Produkts”, pateicoties Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības centra programmas “Biznesa uzrāviens” un “Latvijas Eksportpadomes”, kā arī Latvijas izgudrojumu un inovāciju centra “Latvia Invent” atbalstam, aicina vietējos uzņēmumus pieteikties īpašai atbalsta programmai, kuras ietvaros uzņēmumiem būs pieejamas plašas iespējas biznesa attīstībai un izaugsmei jau sākot ar š.g. 1. septembri. Visas atbalsta aktivitātes gan katram uzņēmumam individuāli, gan visiem kopā tiek plānots organizēt ar mērķi izcelt un popularizēt vietējās preces un pakalpojumus, to kvalitāti un pieejamību.

Plašāk lasiet portāla publikācijā: http://www.labdien.lv/birojs-latvijas-produkts-aicina-vietejos-uznemumus-pieteikties-ipasai-atbalsta-programmai/

facebooktwitter

Uzņēmēju gada balle 2016

 

uznemeju_balle2016Uzņēmēju gada balle notiks š.g. 25. novembrī plkst. 19.00 Kubulu kultūras namā. Vakaru vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens,  muzicēs grupa „Mākoņstūmēji”.

Dalības maksa 10 EUR/personai.

Pieteikšanās aizpildot anketu šeit. Papildus informācija – 29437260.

Ļoti gaidām, lai rezumētu 2016.gadu un  kopā jauki atpūstos!

facebooktwitter

Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji papildina zināšanas un apkopo sezonas rezultātus

Latgales reģiona  tūrisma asociācija Ezerzeme, sadarbībā ar LIAA Tūrisma departamentu un Latgales pašvaldībām , oktobrī un  novembrī tūrisma uzņēmējiem, speciālistiem un interesentiem organizē ikgadējo mācību semināru  ciklu, kas šoruden noritēs ar saukli         ” Veiksmes atslēga-mūsu pašu rokās!”

Tūrisma nozare ieņem nozīmīgu lomu Latgales tautsaimniecībā.  Jau iepriekšējā gada reģiona tūrisma konferencē tika pieņemts lēmums, balstoties uz esošajām iestrādēm un apvienojot spēkus, pilnveidojot prasmes un ceļot kvalitāti, nostiprināt tūrisma nozari kā augsta pakalpojuma kvalitātes sektoru,  lai veidotu Latgali par pievilcīgu un populāru tūristu galamērķi gan Latvijas, gan ārvalstu tūristiem. Latgale kā pievilcīgs un interesants tūrisma galamērķis arī šosezon ir sevi gana labi pierādījusi- tūristu skaits neapšaubāmi ir audzis. Taču ilgtspējīga nozares attīstība ir iespējama tikai ar stipriem uzņēmējiem un speciālistiem, kas nepārtraukti pilnveido zināšanas un spēj radīt inovatīvus tūrisma produktus un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, sekojot mūsdienu pieprasījuma straujajām izmaiņām. Turpiniet lasīt

facebooktwitter

Veiksmīgi realizēts projekts “ Ziemeļlatgales amatu meistaru parāde”

DSC_0251

 8. oktobrī Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notika  tradicionālais lauku labumu tirdziņš, kura laikā Andras Korņejevas vadītajās meža labumu ciema darbnīcās, apmeklētājiem tika  piedāvāta čiekuru ievārījuma un citu meža velšu degustācija, čiekuru pārvērtību darbnīca bērniem, dekupāža ar meža materiāliem un citas aizraujošas lietas, kas saistītas ar dabu un dabas materiāliem.
Līdz ar šo darbnīcu  noslēdzās projekts „ Ziemeļlatgales amatu meistaru parāde”, kura laikā  no maija līdz pat oktobrim, katrā lauku labumu tirdziņā ikviens tā apmeklētājs  klātienē varēja  iepazīt dažādu jomu Ziemeļlatgales amatu meistarus un tradīciju pratējus (Zitu Mežali, Ēriku Kanaviņu, Jolantu Dundenieci, Inesi Skuju, Andri Slišānu, Ligitu Spridzāni, Andru Korņejevu, Ivetu Gabrāni), kā arī apgūt senās amatu meistaru prasmes: aušanu, pīšanu, rokdarbus, kokapstrādi, podniecību, dekupāžu, floristiku, meža materiālu  pārvēršanu dažādās noderīgās lietās.

Turpiniet lasīt

facebooktwitter

Balvu novada pašvaldības aģentūras ” Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” 2016. gada 7. oktobra rakstiskās izsoles rezultāti

Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” paziņo, ka 2016. gada 7. oktobrī  plkst. 10:00 Balvu novada pašvaldības aģentūrā „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs”,  Vidzemes ielā 2B, Balvos notika rakstiskā izsole, kuras rezultātā  izsolīta nedzīvojamā telpa:
telpas nr. 3 daļa Kadastra numurs 38010010454001 – 16 m2,  nomai  SIA „ČIVIX” reģ. Nr.42403033859. Nomas maksa   EUR 2.34 par  m2  mēnesī bez PVN.

Izsoles komisijas priekšsēdētāja Inta Kaļva

facebooktwitter

Mācību cikls un konference Latgales tūrisma uzņēmējiem un speciālistiem

Latgales reģiona  tūrisma asociācija Ezerzeme, sadarbībā ar LIAA Tūrisma departamentu un Latgales pašvaldībām, oktobrī un  novembrī tūrisma uzņēmējiem, speciālistiem un interesentiem organizē ikgadējo mācību semināru  ciklu, kas šoruden noritēs ar saukli ”Veiksmes atslēga-mūsu pašu rokās!” Turpiniet lasīt

facebooktwitter