Seminārs “E-komercijas tirdzniecības platformas” esošajiem un topošajiem Ziemeļlatgales uzņēmējiem

 

 Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Norises vieta: Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra konferenču zālē, Vidzemes ielā 2B, Balvi
Laiks: 2020.gada 11. augusts no plkst.10.00 līdz 15.00

Lektors: Ēriks Zvaigzne, Mediapark Latvija – plaša pieredze darbā ar populārākajām e-komercijas tirdzniecības platformām, print on demand projektiem uz Etsy platformas, dalība vairāk kā 50 e-komercijas veikalu plānošanā un izstrādē.

Semināra mērķis:
Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas sava veikala izveidei “ETSY” platformā topošajiem un esošajiem maziem un vidējiem Ziemeļlatgales uzņēmējiem.

Uz semināru tiek aicināti topošie un esošie mazie, vidējie Ziemeļlatgales uzņēmēji bez iepriekšējas pieredzes par tirgošanās iespējām internetā! Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Seminārs par digitālo mārketingu un sociālajām platformām biznesam esošajiem un topošajiem Ziemeļlatgales uzņēmējiem

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Norises vieta: Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra konferenču zālē , Vidzemes ielā 2B, Balvi
Laiks: 2020.gada 12. augusts no plkst.10.00 līdz 15.00

Lektors: Tomass Roze, Mediapark Latvija – pieredzējis e-komercijas un digitālā mārketinga specialists -praktiķis, kurš palīdz atrast efektīvu risinājumu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā ar savu zīmolu sasniegt mērķauditoriju un palielināt pārdošanas rezultātus neliela budžeta ietvaros.

Uz semināru tiek aicināti topošie, esošie mazie, vidējie Ziemeļlatgales uzņēmēji bez iepriekšējas pieredzes digitālajā mārketingā! Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Balvu rajona partnerība izsludina projektu konkursu uzņēmējdarbības projektiem

Balvu rajona partnerība izsludina projektu konkursu 8. kārtu uzņēmējdarbības projektiem par kopējo summu 147 526.27 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2020. gada 28.augusta līdz 2020. gada 28.septembrim.

8. kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas.

Detalizētāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-balvu-rajona-partneriba/ Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

8. augustā lauku labumu tirdziņš Balvos

8. augustā Balvos, pilsētas parkā notiks tradicionālais lauku labumu tirdziņš. Lai varētu ievērot valstī noteiktos sociālās distancēšanās un pulcēšanās noteikumus, tirdziņa norise pārcelta uz pilsētas parku, tādā veidā nodrošinot plašākas ejas gan starp pārdevējiem, gan pircējiem. Tirdziņa norises laiks nemainīgs – no plkst. 9:00.

Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus un mājražotāju gardumus, sezonas augļus un dārzeņus, stādus un amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem! Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai (vebinārs)

Aicinām klausīties vebināru par valsts sniegto atbalstu tūrisma nozares uzņēmumiem darba samaksas kompensēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai, kurā LIAA pārstāvji stāstīts par atbalsta programmas apmēriem, nosacījumiem, pieteikšanās kārtību un atbalsta izsniegšanu!

Informāciju par programmas īstenošanu iespējams atrast šeit. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

LTRK aicina pieteikties uzņēmējus dalībai Iespēju festivālā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Rēzeknes pilsēta un Latgales Plānošanas reģions aicina uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”, kas jaunā, mūsdienīgā formātā norisināsies 25. – 26. septembrī jaunatklātajā Olimpiskajā centrā “Rēzekne” (http://ocr.lv/) .

“Uzņēmēju dienas Latgalē 2020” jau otro gadu tiks veidotas kā Iespēju festivāls, kur jau ierasti sagaidīsim klātienē uzņēmējus no Latgales un visas Latvijas. Ejot līdzi laikam un esošai situācijai ceļošanas drošības aspektā, pasākumu esam papildinājuši ar iespēju uzņēmējiem ņemt dalību attālināti prezentējot uzņēmumu virtuālos stendus. Līdz ar to viena pasākuma laikā pulcēsim vēl vairāk uzņēmēju ar daudz plašāku arī nozaru tvērumu. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Zināmi Balvu novada pašvaldības konkursa „ Esi uzņēmējs Balvu novadā” uzvarētāji

10. jūlijā Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notika 2. kārtas konkursa pieteikumu “Esi uzņēmējs Balvu novadā” vērtēšana, kuru veica komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Balvu novada Domes deputāte Sandra Kindzule, Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Gunta Raibekaze, Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Gunta Božoka, SIA „ Dantruck11” valdes loceklis Aigars Logins, uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, SIA “ Alpha Partners” valdes priekšsēdētājs Guntars Logins, piedalījās attālināti.

Konkursa pieteikumu vērtēšanas laikā, komisija tikās ar granta pretendentiem un noklausījās viņu sagatavotās prezentācijas, kuras sniedza priekšstatu par pašu biznesa idejas realizētāju, prasmēm un zināšanām konkrētajā jomā. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Norvēģijas grantu programmā uzņēmējdarbības attīstībai būs pieejami 14,7 miljoni eiro

2020. gada 14. jūlijā tika parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Norvēģijas grantu programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas, mazie un vidējie uzņēmumi” ieviešanu Latvijā. Šīs programmas īstenošanu nodrošinās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un tā sniegs iespēju uzņēmumiem piesaistīt līdzfinansējumu 35% līdz 70% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām zaļo tehnoloģiju un inovāciju ieviešanai.  Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

No 11. jūlija sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem jāievēro stingrākas drošības prasības

Ņemot vērā Covid-19 straujāku izplatīšanos pēdējās nedēļas laikā, Ministru kabineta š.g. 10. jūlija ārkārtas sēdē apstiprināja grozījumus 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, nosakot stingrākas drošības prasības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbībai.  No š.g. 11. jūlija tiek noteikts sekojošs:

  • iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
  • ārtelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par astoņiem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.

Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Notiek Balvu novada pašvaldības konkursa „ Esi uzņēmējs Balvu novadā” pieteikumu vērtēšana

Lai sekmētu saimnieciskās darbības uzsākšanu un attīstību Balvu novadā, Balvu novada pašvaldība jau trešo gadu organizē konkursu „Esi uzņēmējs Balvu novadā”.  Šogad ir paplašināts potenciālo granta pretendentu loks konkursam. Ja iepriekšējos divus gadus uz granta saņemšanu varēja pretendēt fiziskas personas, kuras plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā, tad 2020. gadā konkursā varēja piedalīties arī jaunie komersanti, kuru darbība nepārsniedz trīs gadus no pieteikuma iesniegšanas brīža Balvu novada administratīvajā teritorijā. Taču šogad netiek atbalstīti primārās lauksaimniecības pieteikumi, jo šīs nozares uzņēmējdarbības projekti tiek atbalstīti vairākās citās ES atbalsta programmās, un pēc konkursa “Esi uzņēmējs Balvu novadā” nolikuma saskaņošanas ar Finanšu ministriju, tika izslēgti no atbalstāmo pretendentu loka. Pašvaldības budžetā konkursa rīkošanai, paredzēti 6000.00 EUR, nosakot, ka vienam pretendentam maksimāli pieejamā granta summa nepārsniedz 2000.00 EUR.
Konkursa pieteikumu iesniegšana noslēdzās 2020.gada 3. jūlijā un kopumā konkursam tika iesniegti septiņpadsmit pieteikumi, no kuriem uz otro kārtu ir virzīti sešpadsmit pieteikumi, kas atbilst Konkursa nolikuma prasībām. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter