Seminārs par aktualitātēm nodokļu normatīvajos aktos

26. janvārī no plkst. 10:00 līdz 13:00 Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notiks informatīvais seminārs „Aktualitātes nodokļu normatīvajos aktos no 2018.gada”. Uz semināru tiek aicināti visu nozaru uzņēmēji un grāmatveži, kā arī pašnodarbinātās personas (VID reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji).

LektoreLīga Īvāne, VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore

Norises vieta: Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra zāle, Vidzemes iela 2b, Balvi
Seminārs ir bezmaksas.
Papildus informācija, zvanot 26644641 vai 29272948

Facebooktwitter

Ziemeļlatgales novadi īstenos jaunu kopprojektu dabas vērtību iepazīšanai un saglabāšanai

2017.gadā veiksmīgi noslēdzies Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekts „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”.  Projektā uzstādītie vides instalāciju objekti ir kļuvuši par papildu tūristu piesaistes objektiem visiem pieciem – Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novadiem. Ziemeļlatgales 5 vides instalāciju objekti, kas kā vienots tūrisma objekts tika pieteikts Latgales reģiona 2017.gada balvai tūrismā nominācijā „ Inovatīvākais tūrisma produkts 2017”, kļuva par šī gada laureātu!

Gada nogalē Latvijas vides aizsardzības fonds piešķīris finansējumu vēl vienam Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojektam  “Iepazīsim, lai nosargātu”, lai sabiedrību iesaistītu  izglītojošos pasākumos, kas saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanā un uzturēšanā nozīmīgu personu, notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu. Tādējādi pašiem atklājot Latvijas dabas bagātības, iepazīstot tās un mācoties dabu sargāt. No  2018.janvāra līdz jūnijam četros Ziemeļlatgales novados – Rugāju, Balvu, Baltinavas un Kārsavas – projekta ietvaros notiks deviņi dažādi dabas izziņas pasākumi, kuros varēs piedalīties gan novadu iedzīvotāji, gan viesi. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

2018. gadā pirmais lauku labumu tirdziņš Balvos notiks 10. februārī

10. februārī Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus un amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!

Piedalīties aicinām vietējos zemniekus, amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 7. februārim) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948.

Facebooktwitter

Izsludināta LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniegšanas 4. kārta!

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta:
1.1. rīcībā “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”, rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums – 92 209,84 EUR.
1.2. rīcībā “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”, rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums – 21 000,00 EUR. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Semināri potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Facebooktwitter

Piesakies dalībai konkursā “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” un iegūsti vērtīgu balvu

Balvu novada pašvaldība šogad atkal ir izsludinājusi konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” un aicina Balvu novada privātmāju īpašniekus, iestāžu un uzņēmumu vadītājus un darbiniekus (izņemot pašvaldības iestādes), daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus piedalīties šajā konkursā, un visiem kopā veidot mūsu pilsētas un novada Ziemassvētku noformējumu.

Noformēto objektu dalībai konkursā var pieteikt vērtējamā objekta pārstāvis vai jebkura cita persona (obligāti saskaņojot ar īpašnieku) no 2017.gada 1.decembra līdz 2017.gada 26.decembrim (ieskaitot), sūtot pieteikuma veidlapu uz e-pasta adresi rita.subeniece@balvi.lv.

Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Rēzeknē notiks Latgales uzņēmēju kongress

2017. gada 6 .decembrī 11:00 Latgales vēstniecībā GORS, Rēzeknē notiks Latgales uzņēmēju kongress  “BIZNESA VIDE LATGALĒ”, ko rīko biedrība “Tautsaimnieks”.
Kongresā par nodokļu jomu un darba samaksu stāstīs ekonomikas zinātņu doktors Ivars Brīvers. Par jaunās nodokļu reformas ēnas pusēm un to ietekmi uz ekonomiku vērtēs Latvijas tirgotāju asociācijas valdes loceklis, biedrības “Tautsaimnieks” valdes loceklis Raimonds Nipers. Latgales uzņēmumu struktūra un to attīstību prezentēs SIA “NEMO” valdes priekšsēdētāja, LTRK Latgales valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega Grāpe. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Lauku labumu tirdziņš 9. decembrī

9.decembrī Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš Ziemassvētku noskaņās. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, sezonas augļus, dārzeņus, kā arī amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem! Nāciet un jau laicīgi sarūpējiet Balvos un tuvākajā apkārtnē radītas Ziemassvētku dāvanas! Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Lauku tūrisma popularizēšanai varēs saņemt atbalstu līdz 150 000 eiro

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumus valsts un ES atbalsta piešķiršanai pasākuma „Sadarbība” ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu attīstības apakšpasākumā.

Atbalsta pretendenti var būt sadarbības grupas, kuras veido mazie ekonomikas dalībnieki jeb sadarbības partneri, kas sniedz ar lauku tūrismu saistītus pakalpojumus. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Pasniegtas Balvu novada gada balvas uzņēmējdarbībā 2017

Kā ik gadu novembra nogalē Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru rīko pasākumu “Balvu novada Gada balvu uzņēmējdarbībā”, kurā tiek pasniegtas balvas novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem dažādās nominācijās. Šogad balvu pasniegšana notika 24. novembrī Kubulu kultūras namā. Pasākuma laikā Balvu novada gada balvas uzņēmējdarbībā saņēma:
Stipra ģimene laukos – Igora un Kristīnes Kuzminu ģimene;
Gada jaunais uzņēmums – SIA “Nūreņas”, Anna Lūzeniece;
Gada jaunais lauksaimnieks – Z/S “Vecavotiņi”, Agnis Bombāns;
Gada tūrisma uzņēmums – SIA “Paradīzes putni”, Sanita un Normunds Prūši;
Gada mājražotājs – Arnita Melberga;
Gada amatnieks – Jolanta un Valdis Dundenieki;
Gada lauksaimnieks – Z/S “Bērziņi”, Andrejs Bondars;
Gada lauksaimnieks – Z/S “Doburūči”, Vilnis Čirka;
Bioloģiskā saimniecība – Z/S “Rīts”, Pēteris Garjānis;
Prasmīgi saimnieki laukos – Z/S “Cīruļi”, Ņina Smirnova;
Prasmīgi saimnieki laukos – Z/S “Stiebriņi”, Iveta un Jānis Laicāni;
Prasmīgi saimnieki laukos – Indra un Jānis Ciukori;
Uzņēmīgs saimnieks laukos – Z/S “Īves”, Pēteris Kalniņš;
Gada pakalpojums – SIA “Car Wash Balvi”, Guntars Ākuls;
Gada eksportētājs – SIA “Vitai”, Aigars Logins, Vitālijs Seļavins;
Stabils uzņēmums – SIA “Stars EA”, Aldis Ločmans, Juris Ločmans. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter