Balvu novada pašvaldības aģentūras ” Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” 2017. gada 16. janvāra rakstiskās izsoles rezultāti

 Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” paziņo, ka 2017. gada 16. janvārī   plkst. 9:00 Balvu novada pašvaldības aģentūrā „Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs”,  Vidzemes ielā 2B, Balvos notika rakstiskā izsole, kuras rezultātā  izsolīta nedzīvojamā telpa Nr. 41  ar kopējo platību 77.8 m2  SIA  „ ČIVIX”, reģ. NR.42403033859 darbības nodrošināšanai.
Nomas maksa   EUR 2.34 par  m2  mēnesī bez PVN.

Izsoles komisijas priekšsēdētāja                                                      Inta Kaļva

facebooktwitter

Svinīgi atklāts Rēzeknes biznesa inkubators

 13.janvārī  Rēzeknē svinīgi tika atklāts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubators – pirmais no LIAA biznesa inkubatoriem reģionos, kurā kā sadarbības partneri piedalījās Balvu novada pašvaldības aģentūras” Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra” vadītāja Inta Kaļva un projektu vadītāja Gunta Božoka.
Pasākuma laikā mums bija iespēja apskatīt biznesa inkubatora telpas, iepazīties ar citiem biznesa inkubatora sadarbības partneriem, kā arī iegūt informāciju par LIAA biznesa inkubatora attīstības plāniem tā darbības teritorijā.
No Balvu novada Rēzeknes biznesa inkubatorā jau uzņemti divi uzņēmumi: SIA „ČIVIX”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide un SIA „ Technical textiles”, valdes priekšsēdētājs Guntars Šults. Turpiniet lasīt

facebooktwitter

Aicinām uz konsultācijām par valsts atbalsta iespējām!

25. janvārī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, Vidzemes ielā 2B, Balvos uzņēmēju  individuālo konsultāciju diena, kurā  Latvijas investīciju aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubatora  vecākā projektu vadītāja Kristiāna Karčevska konsultēs topošo un esošo  uzņēmumu vadītājus par atbalsta iespējām biznesa inkubatorā.
Paralēli finanšu institūcijas „ ALTUM” Gulbenes filiāles vadītājs Valtis Krauklis  sniegs  informāciju par potenciālo biznesa inkubatora dalībnieku ieceru realizēšanai pieejamo finansējumu  un  tā saņemšanas iespējām.
Interesentus aicinām vienoties  par individuālu konsultācijas laiku,  zvanot Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra direktorei Intai Kaļvai  29437260 vai projektu vadītājai Guntai Božokai  26461435, vai rakstot biznesacentrs@balvi.lv.

facebooktwitter

Latgales SEZ iespējas Balvu novada uzņēmējiem!

 Balvu novada uzņēmējus aicinām uz semināru „ Latgales  speciālās ekonomiskās zonas  priekšrocības”, kurš notiks  2017. gada 13.janvārī Balvu novada pašvaldībā , Bērzpils iela 1a, Balvi, 3.stāva zālē plkst.10:00.
Lektors:   Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs  Stankevičs. Turpiniet lasīt

facebooktwitter

Lauku labumu tirdziņš 11. februārī

dsc_05632017. gadā Balvos pirmais lauku labumu tirdziņš notiks 11. februārī laukumā pie Kultūras un atpūtas centra. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus un amatniecības izstrādājumus no zemniekiem, mājražotājiem un amatu meistariem!

Piedalīties aicinām vietējos zemniekus, amatniekus un mājražotājus! Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 9. februārim) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 26461435, 29272948.

facebooktwitter

“Local Up” Balva

local-up-balvaRĪKOJIES NEVIS REAĢĒ!   Local Up Balva
Lai gan mazās pilsētiņās un ciemos bieži vien tiek realizētas interesantas un vērtīgas iniciatīvas, ir diezgan grūti atrast informāciju par tām. Local Up Balva vēlas darīt zināmus vietējos varoņus un viņu realizētos projektus plašākai sabiedrībai. Turpiniet lasīt

facebooktwitter

20. janvārī Biznesa forums Gulbenē

biznesa-forums-gulbene-20-01Foruma programma šeit

facebooktwitter

Balvu novada pašvaldības aģentūras „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” izsola nomas tiesības

Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” pirmreizējā rakstiskā izsolē veic nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai Nr. 41 Vidzemes iela 2B, Balvi, Balvu novads, ar kopējo platību 77.8  m2. Turpiniet lasīt

facebooktwitter

Latgales uzņēmējiem pieejami nodokļu atvieglojumi

Sākot ar 2017. gada 2.janvāri uzņēmumi, kas plāno attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā var pieteikties uz nodokļu atlaidēm Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (Latgales SEZ). Turpiniet lasīt

facebooktwitter

Zināmi Ziemeļlatgales vides objektu autori

gaiss_balvi_didzis-jaunzemsloba_doba_ziemellatgale_text

Ziemassvētku priekšvakarā noslēdzās pēdējā Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekta „Loba doba Zīmeļlatgolā, jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” vides objektu iepirkumu procedūra. Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas pašvaldības ir izvēlējušās autordarbus, kas atspoguļos četras dabas stihijas un to simbiozi, kā arī nesīs vēsti par dabas nozīmi ikkatra Latvijas iedzīvotāja dzīvē.

Turpiniet lasīt

facebooktwitter