Balvu novada uzņēmēj, tiekamies!

Aicinām satikties uzņēmējus un pašvaldības pārstāvjus, lai uzsāktu dialogu gan par uzņēmējiem būtiskiem attīstības jautājumiem, gan par Balvu novada kopējo izaugsmi.

Runāsim par to, cik gatavi esam sadarboties un, kuri ir tie risinājumi, kas jāatrod tuvākajā laikā un, kādi lēmumi jāpieņem, lai  dzīve un biznesa vide Balvu novadā uzlabotos ilgtermiņā gan katram uzņēmējam atsevišķi, gan visiem mums kopā.

Uzdot savus jautājumus,  saņemt atbildes un ieteikt risinājumus varēsim: Balvu novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam, vietniecei Sandrai Kapteinei, izpilddirektorei Dainai Tutiņai, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vadītājai Mārītei Orniņai, pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem, projektu vadītājiem un citiem pašvaldības speciālistiem. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

20. maijā Rēzeknē norisināsies forums “#AtbalstsUzņēmējiem – impulss jaunam izrāvienam”

Šā gada 20. maijā, Rēzeknē, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Attīstības finanšu institūcija Altum organizē forumu “#AtbalstsUzņēmējiem – impulss jaunam izrāvienam”. Foruma mērķis ir veidot diskusiju par plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai eksporta un konkurētspējas veicināšanai. Forums Rēzeknē būs pirmais no četru forumu cikla, kas tuvāko mēnešu laikā notiks arī citos reģionos – jūnijā līdzīgs forums notiks Kurzemē, augustā – Vidzemē, septembrī – Zemgalē.

Foruma atklāšanā norisināsies diskusija “Iespējas pārmaiņām un attīstībai”, kurā piedalīsies Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Lapiņš, ALTUM vadītājs Reinis Bērziņš, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Rožkalns, Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševics un SIA “Gravtex” vadītājs Andris Filipenoks. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

LLKC Balvu birojs aicina lauku uzņēmējus uz semināru “Uzņēmējdarbības iespējas Ziemeļlatgalē lauksaimniecības un ar to nesaistītās nozarēs”

Seminārs Balvu novada lauku uzņēmējiem “Uzņēmējdarbības iespējas Ziemeļlatgalē lauksaimniecības un ar to nesaistītās nozarēs”.
Norises vieta: Balvu novads, Balvi, Brīvības iela 46a, 2.st. zāle
Datums. 12.05.2022
Semināra tēmas:
– Vietējo pārtikas ražotāju katalogs “Novada garša”;
– “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”;
– “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”;
– LEADER atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai Ziemeļlatgalē;
– LEADER projektu administrēšana. Ieteikumi pretendentiem. Raksturīgākās kļūdas projektos;
– ALTUM atbalsts esošajiem un topošajiem uzņēmējiem. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Uzsākta biznesa ideju konkursa pieteikumu “Tava biznesa ideja Balvu novadā” vērtēšana

2022. gada 28. aprīlī noslēdzās konkursa pieteikumu” Tava biznesa ideja Balvu novadā” iesniegšana Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā un uzsākta to vērtēšana.
Konkursā šogad iesniegti 25 biznesa ideju pieteikumi, kuros pašvaldībai prasītais finansējums jeb grants ir 113645,88 EUR apmērā. Šī gada pašvaldības budžetā biznesa ideju konkursam paredzēti 50000,00 EUR.
Uz granta saņemšanu var pretendēt fiziskas personas, kuras plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību, kā arī jaunie uzņēmēji, kuri uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav vecāki par trīs gadiem. Uzņēmējdarbība jāveic Balvu novada administratīvajā teritorijā. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

26.aprīlī notiks informatīvais seminārs par projektu konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

2022.gada 26.aprīlī no plkst. 14:00 līdz 16:10 tiešsaistes platformā ZOOM notiks informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģions iepazīstinās ar EEZ FI 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbībā” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 2.kārtas nosacījumiem.

Interesenti aicināti pieteikties dalībai seminārā līdz 2022.gada 24.aprīlim. Reģistrācija pieejama saitē. Reģistrētiem dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

14.maijā Lauku labumu tirdziņš Balvos

14.maijā Balvos, laukumā pie kultūras nama no plkst. 9:00 notiks tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt tirdziņu, lai iegādātos dažādus lauku labumus, mājražotāju gardumus, sezonas dārzeņus, amatniecības izstrādājumus un stādus no tuvākiem un tālākiem zemniekiem, mājražotājiem, amatu meistariem un stādu audzētājiem!

Aicināti piedalīties vietējie amatnieki, mājražotāji, zemnieki un citi vietējie uzņēmēji ar savu ražoto produkciju!  Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 11.maijam)  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot 26461435. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Pārgājiens pa Tepenīcas valni

Aicinām sagaidīt maiju, dodoties pārgājienā 1.maijā pa Tepenīcas valni Susāju pagastā Balvu novadā kopā ar senlietu un retro motociklu kolekcijas “Cīrulīši” saimnieku Dzintaru Dvinski.

Kopā pieveiksim 7 kilometrus, pārvarēsim 7 pakalnus un  noklausīsimies 7 nostāstos. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Piesakies konkursam “Tava biznesa ideja Balvu novadā”!

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Tava biznesa ideja Balvu novadā”! Konkursa mērķis – veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, atbalstot jaunu darba vietu, produktu vai pakalpojumu izveidi Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem piešķirts finansējums, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu līdz pat 5000.00 EUR. Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10 % apmērā no piešķirtās Granta summas. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Semminārs “Lauku atbalsta dienesta aktualitātes un ALTUM finansēšanas iespējas lauksaimniekiem 2022.gada sezonai”

SIA LLKC Balvu Konsultāciju birojs Valsts Lauku tīkla ietvaros organizē informatīvo semināru lauksaimniecības zemju apsaimniekotājiem un lauku uzņēmējiem par LLKC un LAD aktualitātēm, kā arī finansēšanas iespējām, uzsākot 2022.gada sezonu.

Norises vieta: LLKC Balvu Konsultāciju birojs, Balvos, Brīvības ielā 46a, 2.stāvā zālē.
Norises laiks: 28.aprīlis, sākums plkst. 11:00
Formāts: KLĀTIENĒ un BEZMAKSAS Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Lauka dienas ābeļu demonstrējumi z/s Ievulejas Balvu novadā

12.04.202. Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un z/s “Ievulejas” rīko Lauka dienas demonstrējumu projektā “Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P6)

Tēma: Skatīsim un vērtēsim ābeļu šķirnes, to vainagu veidošanas īpatnības. Darbosimies dārzā praktiski – veidosim kokus. Aicinām ņemt līdzi instrumentus, kā arī ietērpties laika apstākļiem atbilstoši. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter