Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģiona nodaļa sadarbībā ar Swedbank aicina uz Latgales Biznesa kluba pasākumu

 22.01.202 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģiona nodaļa sadarbībā ar AS Swedbank1 organizē Latgales Biznesa kluba pasākumu tiešsaistes režīmā. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

LIAA Rēzeknes biznesa inkubators – atspēriena platforma jaunajiem uzņēmējiem Ziemeļaustrumlatgalē jau četrus gadus

Rēzeknes biznesa inkubatora uzņēmumu ražotā produkcijaLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubators bija pirmais no LIAA reģionālajiem inkubatoriem, kas savas durvis vēra pirms četriem gadiem, kļūstot par koprades, sadarbības un atbalsta platformu jaunajiem uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem Ziemeļaustrumlatgalē ar inkubatora koprades telpu Rēzeknē. Šo četru gadu laikā inkubatora atbalstu izmantojuši 123 biznesa ideju autori, veidojot biznesa modeli un testējot savu ideju pirmsinkubācijas (PINK) programmā, un 60 komersanti, attīstot savas idejas  inkubācijas (INK) programmā – apgūstot uzņēmējdarbībai nepieciešamās zināšanas, izmantojot līdzfinansējumu un stratēģiski plānojot nākamos soļus uzņēmējdarbībā. Šobrīd PINK programmā savas idejas testē 13 biznesa ideju autori, bet inkubācijā ir 37 komersanti. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Informācija par aktuālajām valsts atbalsta programmām uzņēmējiem

Kopš Covid-19 krīzes sākuma izstrādātas vairāk kā 20 atbalsta programmas Latvijas uzņēmumu un darba ņēmēju atbalstam. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju “Altum”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Valsts ieņēmumu dienestu izstrādājusi un ieviesusi 17 programmas, kuru īstenošanai kopā atvēlēti 721,9 miljoni eiro valsts budžeta un ES fondu finansējuma. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Balvu novada uzņēmēj, aicinām piedalīties aptaujā!

Cienījamais Balvu novada uzņēmēj!

Lai apzinātu sadarbības iespējas  uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai Balvu novadā, lūdzam  aizpildīt aptaujas anketu!

Aptaujas mērķis ir identificēt galvenās attīstības tendences uzņēmējdarbībā Balvu novadā, noskaidrot kavējošos apstākļus uzņēmumu veiksmīgai un ilgtspējīgai attīstībai, kā arī apzināt izmaiņas uzņēmumu darbībā COVID-19 izraisītās pandēmijas ietekmē.

Anketa pieejama šeit:  https://forms.gle/HETQ9UpipYBF99q78 Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Seminārs tiešsaistē “Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē”

Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros  03.02.2021. un 05.02.2021. uzņēmējiem tiek piedāvāts attālinātais seminārs “Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē” (dalībniekiem ar priekšzināšanām).

Šī semināra mērķis ir sniegt praktiskus ieteikumus, informāciju un piemērus projektu izstrādē un projektu pieteikumu anketu aizpildīšanā, lai veicinātu uzņēmēju spējas pašiem izstrādāt un aprakstīt savas projektu idejas augstākā kvalitātē (jebkurā uzņēmējdarbības jomā). Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Viesu nams “Paradīzes” Balvu novadā novērtēts ar “Zaļo sertifikātu”

2020.gada nogalē Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” Vides kvalitātes zīme “Zaļais sertifikāts” piešķirta 23 lauku tūrisma uzņēmumiem, tostarp vienīgais zīmes saņēmējs Balvu novadā – viesu nams “Paradīzes” Bērzkalnes pagastā, kur saimnieko Sanitas un Normunda Prūšu ģimene.

“Zaļais sertifikāts” ir nacionālas nozīmes lauku tūrisma uzņēmumu eko-sertifikācijas jeb vides kvalitātes zīme. Šo sertifikātu tūrisma saimniecībām piešķir vides ekspertu komisija un sertifikāts norāda, ka tiek saimniekots, saudzējot apkārtējo vidi, taupot dabas resursus, saglabājot ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī ievērojot vietējās tradīcijas. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

VID tiešsaistes semināri uzņēmējiem par izmaiņām nodokļu jomā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šonedēļ – 14. un 15. janvārī – aicina piedalīties divos tiešsaistes semināros –  “Grozījumi dabas resursu, PVN un auto nodokļos” un “Algas nodokļu aprēķins 2021.gadā”.

Tiešsaistes seminārs par būtiskākajām izmaiņām Dabas resursu nodokļa likumā, Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā un Pievienotās vērtības nodokļa likumā būs skatāms 14. janvārī no pl. 11.00 VID kontā sociālajā platformā “Facebook” un “Youtube”. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros janvārī notiks pieci attālinātie semināri uzņēmējiem

07.01.2021. Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām
Lektore Iveta Druva-Druvaskalne, Vidzemes augstskola
Semināra programma, papildus informācija: https://tinyurl.com/ycb8mesp
Pieteikšanās: https://tinyurl.com/y7w5tc6t

08.01.2021. Projekti digitalizācijas laikmetā (dalībniekiem bez priekšzināšanām) 1.grupa
Lektore Marika Rudzīte- Griķe
Semināra programma, papildus informācija: https://tinyurl.com/y9znd8zv
Pieteikšanās: https://tinyurl.com/y7xg27ss  Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Labklājības ministrija rīko sociālās uzņēmējdarbības biznesa ideju konkursu

No 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim Labklājības ministrija aicina iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam. Tā mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gaidītas biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām. Piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aizsardzībai un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Informatīvs tiešsaistes seminārs “Latgales speciālās ekonomiskās zonas atbalsts uzņēmumiem – tiesiskais ietvars, atbalsta praktiskā piemērošana”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz informatīvu semināru “Latgales speciālās ekonomiskās zonas atbalsts uzņēmumiem – tiesiskais ietvars, atbalsta praktiskā piemērošana”.

2016.gada 20.jūnijā stājas spēkā Latgales speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) likums, kas noteica, ka uzņēmumi visā Latgales reģiona administratīvajā teritorijā var pretendēt uz īpašu nodokļu režīmu. Šajā gadā likumdošanas normatīvais regulējums tika pilnveidots un paplašināts. LSEZ uz doto brīdi ir apstiprināti 33 uzņēmēju projekti ar kopējo investīciju summu gandrīz 27.78 milj.eiro un plānots izveidot 223 jaunas darba vietas.

Lai uzņēmējiem sniegt plašāku skaidrojumu, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina un bezmaksas informatīvu semināru šī gada 17.decembrī. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter