Balvu novada pašvaldība Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs  sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu Latgales uzņēmējdarbības centru,   2019. gada 7. maijā plkst. 10.00, aicina pašnodarbinātos (saimnieciskās darbības veicējus) uz  bezmaksas semināru

“Saimnieciskās darbības iespējas “

Semināra norises vieta –  Vidzemes iela 2b, Balvi, Balvu novada pašvaldības  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra telpās.

Semināru vada: Sandra Zeltiņa

Mg. Sociālo zinātņu ekonomikā, uzņēmējdarbības konsultante ar ilggadīgu pieredzi grāmatvedībā, vairāku Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu koordinatore Latvijā, mācību līdzekļu līdzautore, daudzu gadu lektora pieredze lielākajos Latvijas mācību centros šādos mācību kursos- “ Mārketings”,” Uzņēmējdarbības pamati”, “Komercdarbības pamati”, “ Finanšu analīze”, “ Grāmatvedība”, “ projektu vadība”, “ Biznesa plāna izveides pamati” u.c.

Semināra ilgums: 8 akadēmiskās stundas + kafijas pauze

Semināra darba tēmas:
–    saimnieciskās darbības izveides nepieciešamība, reģistrācija;
–     vienkāršā ieraksta grāmatvedība – ieņēmumu un izdevumu uzskaite;
–    ieņēmumu un izdevumu žurnāla aizpildīšana;
–    nodokļi un atskaites.

Savu dalību seminārā lūdzu pieteikt līdz 3.maijam, rakstot uz e-pasta adresi gunta.bozoka@balvi.lv vai zvanot uz tālruņa numuru  26461435

Facebooktwitter

Aicinām uz diskusiju par iespējām novadā ražoto produkciju piedāvāt Rīgas centrāltirgū!

Ziemeļlatgales, Alūksnes, Gulbenes novada zemniekus, bioloģiskās saimniecības, amatniekus aicinām uz diskusiju par iespējām novadā ražoto produkciju piedāvāt Rīgas centrāltirgū!

Diskusijas vieta Balvu novada pašvaldība Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes iela 2B, Balvi.
Laiks: 2019. gada 15. maijā plkst.11.00
Diskusijā piedalās un sadarbības iespējas piedāvā AS „ Rīgas Centrāltirgus”.

Facebooktwitter

Aicinām vietējos amatniekus un mājražotājus pieteikties tirdziņam 1. jūnijā pasākumā “Mūzikas svētki “Mirklis Balvos””

2019. gada 1. jūnijā Balvos notiks Mūzikas svētki “Mirklis Balvos”, kur koncertā pulcēsies 1500 koru dziedātāji no visas Latvijas, kā arī 400 pūtēju orķestru dalībnieki no Vidzemes un Latgales. Svētku programmā plkst. 20:30 paredzēts dalībnieku svētku gājiens no Balvu kultūras nama līdz estrādei, plkst. 21:00 svētku koncerts Balvu pilsētas parka estrādē, pēc tam – balle ar grupu “Sestā jūdze”.

Pasākuma ietvaros tiek plānots amatnieku un mājražotāju tirdziņš Balvu pilsētas parkā no plkst. 15:00 (līdz ar koncerta mēģinājuma sākumu estrādē; svētku dalībnieki Balvos ierodas no plkst. 12:00).

Aicinām Ziemeļlatgales amatniekus un mājražotājus pieteikt dalību tirdziņā līdz 1.05.2019., sūtot ziņu uz biznesacentrs@balvi.lv vai piezvanot 26461435. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Ziemeļlatgales tūrisma uzņēmēji tiekas Rekovas dzirnavās

3. aprīlī tūrisma speciālisti un tūrisma uzņēmēji kuplā skaitā no Ziemeļlatgales – Balvu, Viļakas, Kārsavas, Rugāju un Baltinavas novadiem, pulcējās Rekovas dzirnavās uz ikgadējo tikšanos pirms aktīvās tūrisma sezonas.

Tikšanās mērķis bija atskatīties uz 2018. gada tūrisma sezonu, pārrunāt tūrisma attīstības tendences reģionā, atskatīties uz kopīgi paveiktajiem darbiem Ziemeļlatgales kā tūrisma galamērķa atpazīstamībai, kā arī tūrisma objektu saimnieki tika aicināti dalīties informācijā par jaunumiem konkrētos tūrisma objektos. Šādas tikšanās ir īpaši vērtīgas, lai tūrisma objektu saimnieki uzzinātu vairāk viens par otru un veidotos jauna sadarbība. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Balvu novadā!”

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā!”. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām.

Granta pretendents ir fiziska persona, kura plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem piešķirts Grants, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu ne vairāk kā 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro). Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā no piešķirtās Granta summas. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Latgales mazos ražotājus aicina uz diskusiju par sadarbības iespējām ar AS “Rīgas Centrāltirgus”

Latgales reģiona mājražotāji, amatnieki diskusijās ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru, reģiona pašvaldībām kā būtiskāko attīstību ierobežojošo apstākli norāda ierobežotās iespējas produkciju piedāvāt tirgos ar nozīmīgu pirktspējas līmeni. Kā viens no sasniedzamākajiem lielajiem tirgiem tiek minēta Rīga, kur tikai neliela daļa reģiona mājražotāju un amatnieku ir atraduši iespējas piedāvāt savu produkciju.
Lai apzinātu iespējas Latgales mazajiem ražotājiem piedāvāt savu produkciju Rīgā, Rīgas centrāltirgus teritorijā, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Daugavpils biroju un Daugavpils novada domi šī gada 12.aprīlī aicina reģiona mājražotājus, amatniekus uz diskusiju par sadarbības iespējām ar AS Rīgas centrāltirgus tirdzniecības organizēšanas nodaļu. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Facebooktwitter

Seminārs Latgales tūrisma uzņēmējiem par Instagram lietošanu biznesa attīstībai

Latgales reģiona tūrisma asociācija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamentu š.g. 25. aprīlī plkst. 10:00 Rēzeknē (Rēzeknes novada domes lielajā zālē, Atbīvošanas aleja 95a) rīko semināru Latgales tūrisma uzņēmējiem par sociālā tīkla INSTAGRAM lietošanu biznesa attīstībai.

Semināra mērķis: radīt izpratni par to, kā Instagram kanāls strādā, kādi ir tā darbības un lietošanas principi un kā to var izmantot pārdošanā un tēla veidošanā. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Bezmaksas seminārs darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem “OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai”

RSU aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts darba inspekciju organizē bezmaksas semināru ciklu darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem “OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai”.

Semināra laiks: 2019. gada 4. aprīlis no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, Vidzemes ielā 2b, Balvos

Semināru vada:
▪ Dace Jakimova, darba aizsardzības eksperte

Semināra formāts – īsa prezentācija un praktiska darbošanās ar rīku pie datora ekspertu vadībā Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Aicinām uz tikšanos Ziemeļlatgales tūrisma objektu saimniekus

3. aprīlī plkst. 11:00 tūrisma objektu saimniekus un tūrisma uzņēmējus no Balvu, Kārsavas, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadiem aicinām uz ikgadējo pirms sezonas tikšanos – šogad Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Rekovas dzirnavās.

Tikšanās laikā tūrisma speciālisti informēs par plānotajām aktivitātēm tūrismā šajā gadā, lielākajiem pasākumiem novados 2019. gadā, kā arī sniegs nelielu atskatu uz 2018. gadā paveikto. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter