Viļānos notiks tradicionālā Lauku diena

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” un APP “Agroresursu un ekonomiskas institūts”, sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību, aicina visus interesentus uz jau par tradīciju kļuvušo Lauku dienu Viļānos, kas norisināsies 11. jūlijā plkst. 10.30 autoceļa Viļāni- Rēzekne 3.km.

Arī šogad Lauku diena notiks Latgales lauksaimniecības zinātnes centra izmēģinājumu laukos, kur tiek testētas vairākas augu kultūras. Lauku dienu apmeklētājiem šis pasākums ir kļuvis par tradīciju, kur var satikties ar kolēģiem un sadarbības partneriem, kā arī uzzināt par jaunākajām nozares aktualitātēm un tehnikas iekārtām, ko pielieto saimniecībās.

Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Uzņēmējdarbības tendences Balvu novadā

2018. gadā Latvijā turpinājies darbs pie uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, no reģistriem izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko darbību, kādu iemeslu dēļ ilgāku laika posmu pastāvējuši bez lemtspējīgas valdes u.c. gadījumos, kas liecina par to, ka tā īpašniekiem nav nolūka attīstīt savu biznesu.
Tā rezultātā 2018.gadā uzstādīti jauni likvidēto uzņēmumu rekordi. Pēc Lursoft pētījuma datiem, pagājušajā gadā Latvijā reģistrēti 10 660 jauni uzņēmumi, kamēr likvidēti – 20 746. Salīdzinot ar 2017.gadu, pērn jauno uzņēmumu skaits audzis par 4,41%, kamēr likvidēto – par 25,89%.
Augsts likvidēto uzņēmumu īpatsvars 2018.gadā saglabājies arī Balvu novadā, taču, atšķirībā no valsts kopējā rādītāja, Balvu novadā likvidēto uzņēmumu skaits otro gadu pēc kārtas sarucis.
Lursoft izpētījis, ka aizvadītajā gadā novadā likvidēti 43 uzņēmumi, par 7 mazāk nekā 2017.gadā. Tajā pašā laikā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pēc tam, kad 2017.gadā tika reģistrēts zemākais rādītājs kopš 2010.gada, pērn atkal pieaudzis.
Statistikas dati uzrāda, ka 2018.gadā Balvu novadā reģistrēti 29 jauni uzņēmumi, savukārt kopumā pēdējo desmit gadu laikā Balvu novadā reģistrēti 302 jauni uzņēmumi. Ņemot vērā, ka šajā pašā periodā likvidēts 331 uzņēmums, kopējā dinamika Balvu novadā pēdējos 10 gados bijusi negatīva. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Aicinām amatniekus un mājražotājus pieteikties Balvu novada svētku tirdziņam!

20. jūlijā no 12:00 Balvu novada svētkos Balvu pilsētas parkā notiks Mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Aicinām pieteikties amatniekus, māksliniekus, mājražotājus dalībai svētku tirdziņā!
Pieteikšanās līdz 12.jūlijam – zvanot 26461435, 29272948, sūtot ziņu uz biznesacentrs@balvi.lv vai aizpildot anketu šeit https://forms.gle/npQA3mqfDdPsyHxV7

Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Diskusija par nākamā 2021.-2027. gada plānošanas perioda prioritātēm 7.jūnijā, Rēzeknē

2019. gada 7. jūnijā Rēzeknē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju rīkos darbnīcu “Kā uzlabot reģiona konkurētspēju?”, kuras ietvaros dalībnieki (vietējā reģiona industrijas, akadēmijas un publiskā sektora pārstāvji) tiks iepazīstināti ar ekosistēmu pieejas konceptu, darbības principiem un potenciālo ietekmi uz reģionālo konkurētspēju.
PASĀKUMA PROGRAMMA:
10:30 – REĢISTRĀCIJA
10:45 – DARBNĪCAS IEVADSESIJA
• Reģiona attīstības tendences (Plānošanas reģions)
• Ekonomikas attīstības tendences un nākotnes scenāriji (Ekonomikas ministrija)
11:10 – DARBNĪCAS PIRMĀ DAĻA (Darbs grupās)
13:00 – PUSDIENU PĀRTRAUKUMS
13:30 – DARBNĪCAS OTRĀ DAĻA (Darbs grupās)
14:30 – KOPSAVILKUMS UN NOSLĒGUMS Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Noskaidroti Balvu novada pašvaldības konkursa „ Esi uzņēmējs Balvu novadā” uzvarētāji

Lai sekmētu saimnieciskās darbības uzsākšanu un attīstību Balvu novadā, Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs jau otro gadu  organizē konkursu „ Esi uzņēmējs Balvu novadā”.

Šogad konkursam tika iesniegti trīspadsmit pieteikumi. Uz otro kārtu tika virzīti   deviņi pieteikumi, kuri bija noformēti atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām. Konkursa  2. kārtā vērtēšanas komisija analizēja  pretendentu iesniegto pieteikumu ekonomisko dzīvotspēju un lietderību, kā arī pašu iesniedzēju prasmes un zināšanas biznesa idejas attīstībā.

Konkursa pretendenti piedāvāja Balvu novadā attīstīt kvalitatīvus šūšanas, kāzu  servisa pakalpojumus, spēļu konsoļu nomas pakalpojumus, mobilo telefonu,  elektronikas, velosipēdu un motociklu remonta pakalpojumus, frizūru  no kanekalona izveidi,   mini golfa laukuma un atpūtas vietas izveides pakalpojumus. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Velobraucienā dodas pa ainaviskiem mežu un lauku celiņiem Balvu novadā

25. maijā Balvu novadā tika rīkots velobrauciens aktīvai atpūtai dabā, kurā laikā dažāda vecuma aktīvās atpūtas piekritēji devās 32 km garā maršrutā Kubulu un Balvu pagastos. Velobraucienu organizēja Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar SIA “Sports S” vadītāju, gidi un velo tūrisma entuziasti Santu Paegli no Valmieras. Velobrauciena laikā gide pastāstīja interesantus faktus gan par Bolupes slūžām, gan Ebreju senkapiem un kādreizējo šaursliežu dzelceļa līniju Sita – Rēzekne, kuras uzbērumu brauciena laikā arī varēja redzēt. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

LEADER apmācību semināri potenciālajiem projektu pieteicējiem uzņēmējdarbībā

«Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam» ietvaros  notiks apmācību semināri potenciālajiem LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem

Norises vieta un laiks:
Viļakas novads – 4.jūnijā, plkst. 11.00 – 14.00,
Viļaka, Abrenes ielā 26, 1.stāva zālē
Balvu novads – 5.jūnijā, plkst. 10.00 – 14.00,
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, Balvi, Vidzemes ielā 2b

Semināru mērķis: informēt potenciālos projekta iesniedzējus par projektu izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši biedrības «Balvu rajona partnerība» izstrādātajai SVVA stratēģijai. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Seminārs lauku uzņēmējiem par Lauku attīstības programmas aktualitātēm

LLKC Balvu konsultāciju birojs 2019.gada 30.maijā plkst. 10:00 aicina visus interesentus uz bezmaksas informatīvu semināru par aktuālajiem LAD projektu pasākumiem, atbalsta saņemšanas nosacījumiem un citu aktuālo informāciju lauku uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Izdots aktualizēts tūrisma ceļvedis “Lubāna ezera noslēpumi”

Sadarbojoties Madonas, Balvu, Rēzeknes, Rugāju, Lubānas, Varakļānu tūrisma informācijas centriem, ir izdots aktualizēts Lubāna ezera tūrisma reģiona informatīvais materiāls, kurā apkopota informācija par tūrisma piedāvājumu Lubāna ezera apkārtnē Lubāna mitrāja teritorijā, tajā skaitā Balvu novada Bērzpils pusē.

Ceļvedis PDF formātā

Turpiniet lasīt

Facebooktwitter

Ziemeļlatgales vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas virzība Rīgas Centrāltirgū!

15.maijā  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notika diskusija  „ Par sadarbības iespējām ar AS „ Rīgas centrāltirgus”, kurā piedalījās Balvu un apkārtējo novadu mājražotāji, amatnieki, uzņēmēji,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu biroja (LLKC), Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC), Latgales reģiona attīstības aģentūras ( LRAA), Gulbenes novada tūrisma aģentūras pārstāvji (TIC).

Rīgas Centrāltirgus tirdzniecības organizēšanas nodaļas darbiniece Daiga Šilkova aicināja pasākuma dalībniekus  savstarpējai sadarbībai, piedāvājot kopēju Latgales reģiona vai atsevišķa novada  dienu pasākuma rīkošanu, kā arī individuālu tirdzniecību āra laukumā pie zivju paviljona. Turpiniet lasīt

Facebooktwitter