Monthly Archives: septembris 2012

Balvos būs seminārs par daudzdzīvokļu māju siltināšanu

2012. gada oktobra sākumā Ekonomikas ministrija (EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros uzsāks informatīvu semināru ciklu par kvalitatīvu mājokļu renovāciju. Balvos šāds seminārs notiks 31.oktobrī plkst.10.00 Balvu … Turpiniet lasīt

Aicina dibināt skolēnu mācību uzņēmumus

26.septembrī Balvos, Ziemeļlatgales Biznesa centrā notika Junior Achievement – Young Enterprise Latvija seminārs skolēniem, skolotājiem un uzņēmējiem „Skolēnu mācību uzņēmumu ievadseminārs – uzņēmējdarbības uzsākšana”. Uz semināru bija pulcējušies pāri par sešdesmit interesenti no Balvu amatniecības vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu … Turpiniet lasīt

Aicina sniegt informāciju tūrisma brošūrai

2012.gada 20.-21. septembrī, Utenas rajonā, viesu mājā „VIDY SODYBA” norisinājās projekta Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA 2), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, otrā pārrobežu … Turpiniet lasīt

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina uzņēmējus izmantot pasākuma “Darba vieta jaunietim” iespējas

Pasākuma “Darba vieta jaunietim” mērķis ir integrēt jaunieti bezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību. Sīkāka informācija: http://www.latgale.lv/lv/news/article?id=6208   

Forumu Daugavpilī vērtē kā izdevušos

20., 21.septembrī Daugavpilī projekta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā / akronīms Region Invest” ietvaros notika starptautiskais investīciju forums  „Latgale – Eiropas Savienības Austrumu vārti”. Foruma … Turpiniet lasīt

Iespēja uzņēmējiem piedalīties partneriātā Pleskavā

Cienījamie uzņēmēji! Eiroreģiona „Pleskava, Livonija” Latvijas sekcija sadarbībā ar Pleskavas Tirdzniecības un rūpniecības kameru 2012.gada 1.novembrī Pleskavā organizē Eiroreģiona teritorijā esošo pierobežas uzņēmumu partneriātu. Partneriāts ir Latvijas, Igaunijas un Krievijas uzņēmēju tikšanās, kurā katram uzņēmējam tiks sameklēts pārrobežu (citas valsts) … Turpiniet lasīt

Balvenieši piedalīsies investīciju forumā Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome  sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu 20. – 21.septembrim  projekta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā / akronīms Region Invest” ietvaros organizē starptautisku investīciju … Turpiniet lasīt

Amisai – 15

   

Latvijas eksportpadomes sadarbības programma “Jaunie eksporta apvāršņi”

Sadarbības programma “Jaunie eksporta apvāršņi” izveidota, lai palīdzētu un dotu pirmo impulsu vietējiem uzņēmējiem uzlabot savu eksportspēju, atrast jaunus sadarbības partnerus ārzemēs un nodrošināt veiksmīgu un ilgstošu sadarbību ar ārvalstu partneriem. Jaunie eksporta apvarsni 2012    

Seminārs „Pašvaldības un NVO sadarbība. Pozitīvie piemēri”

Biedrība Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, lai veicinātu sadarbību starp reģiona pašvaldībām un to nevalstiskām organizācijām, rīko semināru, kurā pirmo reizi Latgales reģionā informāciju par to sniegs viens no vadošajiem pašvaldību NVO ekspertiem Latvijā Brigita Dreidže (Liepājas pilsētas Domes eksperte NVO … Turpiniet lasīt