Monthly Archives: jūnijs 2016

Uzņēmējiem – seminārs par ES projektu iespējām!

Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros, 8. jūlijā plkst. 10:00-12:00 aicinām uzņēmējus apmeklēt semināru Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā (konferenču zālē, Vidzemes iela 2b, Balvi). Semināra programma: 1. Lauku attīstības programma „Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” (Ziemeļaustrumu reģionālā … Turpiniet lasīt

Lielais amatnieku un mājražotāju tirgus Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros Balvos

9.jūlijā Balvos, Balvu pilsētas parkā notiks tradicionālais lauku labumu tirdziņš – šomēnes tas tiek rīkots Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros un jau tradicionāli tajā būs iespēja iegādāties gan lauku labumus, gan amatnieku izstrādājumus. Savukārt uzņēmumi no Balviem, Viļakas, Rugāju, Baltinavas novadiem … Turpiniet lasīt

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 24.augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”. Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu … Turpiniet lasīt

Balvu novada uzņēmēji piedalās 5.Latgales kultūras festivālā Sanktpēterburgā

10.-12. jūnijā Krievijas kultūras galvaspilsētā Sanktpēterburgā aizritējis Latgales kultūras festivāls. Šogad festivāls svinēja nelielu jubileju – šis jau bija piektais gads, kad latgalieši dodas uz Krieviju popularizēt sava reģiona kultūru, tradīcijas un tūrisma piedāvājumu. Festivāla norise ir iespējama pateicoties ilggadējai un … Turpiniet lasīt

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Ministru Kabinetā ir sagatavots Noteikumu projekts atbilstoši Regulai Nr.1305/2014, kurš nosaka projekta konkursā  “Jauns atbalsts komersantiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai un attīstībai”, iesniedzējam izvirzāmās prasības, atbalstāmās darbības, publiskā finansējuma veidu un apmēru, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus. Gaidot … Turpiniet lasīt

Aicinājums Balvu pilsētas un novada uzņēmumiem!

8. un 9. jūlijā Balvos notiks otrās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas, kuru ietvaros arī šogad tiek rīkota Atvērto durvju diena vietējos uzņēmumos, ar mērķi dot iespēju ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesim iepazīties ar uzņēmumu darbību un to piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem. … Turpiniet lasīt

“Erasmus+” projekta “Journeys of sustainability” ietvaros dalībnieki no 14 valstīm viesojas Balvu novadā

No 6. līdz 10. jūnijam Balvos viesojas Latvijas Universitātes un Lietuvas jauniešu organizācijas “Deineta” īstenotā Erasmus+ projekta “Journeys of sustainability” dalībnieki no dažādām Eiropas un Āzijas valstīm (Slovākija, Īrija, Itālija, Lietuva, Igaunija, Vjetnama, Kambodža, Nepāla, Mjanma, Filipīnas u.c.). Projekta dalībniekiem … Turpiniet lasīt

Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2016

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 2.jūnijā izsludina “Latgales NVO projektu programmu 2016”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta … Turpiniet lasīt

Diskutē par vietējiem produktiem un to iesaisti tūrismā

  2. jūnijā  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notika seminārs “Vietējie pārtikas produkti gastronomiskajā tūrismā”, kuru vadīja lektore Mg.soc.sc.  Inese Silicka no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Semināra tēma izrādījās aktuāla ne tikai  vietējiem Ziemeļlatgales mājražotājiem, bet arī interesantiem no Valkas un … Turpiniet lasīt

“Uzņēmēju brokastīs” iepazīst Bērzpils pagastu

27. maijā Bērzpils pagasta Saieta namā uz kārtējām “Uzņēmēju brokastīm” pulcējās kupls skaits Balvu novada uzņēmēju. Jaukā gaisotnē, kuru radīja folkloras kopa “Saivenis”, uzņēmēji uzzināja aktuālāko informāciju par projektu iespējām uzņēmējdarbībā.