Drošības nosacījumi saimniecisko pakalpojumu sniegšanai ārkārtējās situācijas laikā no 11.10.2021.

Nosacījumi saimniecisko pakalpojumu sniegšanai Covid19 ārkārtējās situācijas laikā no 11.10.2021. – viss par darba organizēšanu, epidemioloģiskajiem darba režīmiem un darbības nosacījumiem tajos, kā arī informatīvie materiāli darba devējiem un klientu informēšanai Ekonomikas ministrijas mājaslapā: https://www.em.gov.lv/lv/saimniecisko-pakalpojumu-sniegsana

Saimnieciskie pakalpojumi ir privātas vai publiskas personas saimnieciskās darbības ietvaros par atlīdzību izpildīts pasūtījums vai ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, veicot darbu vai gūstot nematerializētu darba rezultātu, tai skaitā, izklaides un atrakciju, apģērbu tīrīšanas, apģērbu un apavu remonta pakalpojumu, fotopakalpojumu, preses abonēšanas u.tml. sniegšanas vietās

Facebooktwitter