Izsludināta KF apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 5.projektu iesniegumu atlases kārta

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) paziņo, ka no 2013.gada 8.aprīļa līdz 2013.gada 31.jūlijam notiks atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases 5.kārtā.

Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem vai citu veidu kurināmiem.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijai pieejams sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem – komercsabiedrībām, kas ražo un piegādā siltumu patērētājiem.

Projektu iesniegumu atlases 5.kārtas ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda finansējums – 5 150 111,66 lati.

Plašāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību pieejama LIAA interneta mājas lapā.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai nosūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē), adrese: Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtīt uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Facebooktwitter