Pieteiktie pretendenti “Balvu novada gada balvai uzņēmējdarbībā 2021”

2021. gada 17.novembrī noslēdzās konkursa “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā” pirmā kārta un tajā tika saņemtas 26 anketas, kurās pieteikti pretendenti 10 nominācijās: individuālie komersanti, SIA, zemnieku saimniecības, biedrības, mājražotāji un amatnieki.

Paldies iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumu pārstāvjiem, komersantiem, biedrībām un iestādēm par piedalīšanos konkursā un pieteikuma anketu iesniegšanu!

Lūk, pieteiktie pretendenti:

1.Gada lauksaimnieks – pieteikti 7 pretendenti:

Regīna Dūna, Susāju pagasts;
z/s “Mītkes”, Baltinavas pagasts;
piemājas saimniecība “Brīdīši”, Briežuciema pagasts;
SIA “DOLO”, Šķilbēnu/Lazdulejas pagasts;
SIA “DAMPADRUVAS BUKI”, Vīksnas pagasts;
z/s “ŪDRI”, Šķilbēnu pagasts;
z/s “JĀKUPĀNI”, Šķilbēnu pagasts.

2.Novada tēla popularizētājs- pieteikti 9 pretendenti:
Rančo “Ozolmājas”, Balvu pagasts;
biedrība “NĀC UN TUSĒ”, Balvi;
Anneles zeme, SIA “Anneles zeme”, Šķilbēnu pagasts;
SIA “ATBALSTA MĀJA BRĪVUPES”, Kubulu pagasts;
Ekspozīcija “Abrenes istabas”, Susāju pagasts/ Viļaka;
“Ezertūre”, Medņevas pagasts/Viļaka;
z/s” KOTIŅI”, Šķilbēnu pagasts;
Māris Lāpāns, Balvi;
SIA” Wake up”, Balvu pagasts/Balvi.

3.Gada jaunais uzņēmējs- pieteikti 10 pretendenti:
Feride Ločmele, Šķilbēnu pagasts;
Kristaps Ločmelis, Šķilbēnu pagasts;
SIA” Alpha Partners”, Lazdulejas pagasts;
SIA” Lamur Flowers”, Balvi;
SIA “EL13”, Balvu pagasts;
Ekspozīcija “Abrenes Istabas”, Susāju pagasts/ Viļaka;
Arvis Boroduška, Lazdukalna pagasts;
SIA” ATBALSTA MĀJA BRĪVUPES”, Kubulu pagasts;
frizētava “AK”, Balvi;
Diāna Garjāne, Bērzkalnes pagasts.

4.Gada pakalpojumu sniedzējs- pieteikti 7 pretendenti:
SIA“Kureti Sport”, Kubulu pagasts/Balvi;
SIA” KALNA NAMI”, Kubulu pagasts;
SIA” ATBALSTA MĀJA BRĪVUPES”, Kubulu pagasts;
SIA” Krūmijs”, Balvi;
z/s “VECPILS1”, Bērzpils pagasts;
Picērija” Zebra”, SIA “KL89”, Bērzkalnes pagasts/Balvi;
SIA “Amati Projekts”, Bērzkalnes pagasts/ Balvi.

5.Gada mājražotājs/amatnieks – pieteikti 3 pretendenti:
Valentīna Daukste, Baltinavas pagasts;
Anneles zeme, SIA “Anneles zeme”, Šķilbēnu pagasts;
Gunta Salmane, “Dehore”, Balvi.

6.Gada tirgotājs- pieteikti 4 pretendenti:
SIA” LEKOS”, Kubulu pagasts/Balvi;
SIA “COMPAQPEAT”, Briežuciema pagasts;
Picērija “Zebra”, SIA” KL89”, Bērzkalnes pagasts/ Balvi;
SIA “Kisarma”, Balvi.

7.Gada ģimenes uzņēmums- pieteikti 6 pretendenti:
Rančo “Ozolmājas”, Balvu pagasts;
SIA “Krūmijs”, Balvi;
SIA “RBA ofiss”, Briežuciema pagasts;
Stabļovas ķiploks, Šķilbēnu pagasts;
Nemateriālā kultūras mantojuma centrs “Upīte”, Šķilbēnu pagasts;
Saimniecība “Vītoliņi”, Šķilbēnu pagasts.

8.Gada investīcija- pieteikti 5 pretendenti:
SIA” Krūmijs”, Balvi;
SIA” Timber Kit”, Balvi/Kubulu pagasts;
SIA “Hazel Hills”, Vīksnas pagasts;
SIA “Kureti Sport”, Kubulu pagasts
“Ezertūre”, Medņevas pagasts/ Viļaka.

9.Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs- pieteikti 4 pretendenti:
Rančo “Ozolmājas”, Balvu pagasts;
Rekovas dzirnavas, Šķilbēnu pagasts;
Rezidence “Vecozoli”, b/a “Adventure Club Žīguri”, Susāju pagasts/ Žīguri;
Nemateriālā kultūras mantojuma centrs “Upīte”, Šķīlbēnu pagasts.

10.Sadarbības partneris – pieteikti 5 pretendenti.
SIA “Veskor”, Balvi;
z/s “Liepas”, Lazdulejas pagasts;
z/s “Sīļi”, Kubulu pagasts;
Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, Balvi;
SIA” 5V”, Balvi.

2021.gada 8. decembrī vērtēšanas komisija izvērtēs saņemtos pieteikumus un tajos norādītos pamatojumus, lai izvirzītu apbalvošanai konkrētus uzņēmumus vai saimnieciskās darbības veicējus.

Ar 2021. gada 25. novembra Domes sēdes (protokols Nr.16, 36.§) lēmumu vērtēšanas komisija apstiprināta šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs: Aldis Bukšs- Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas priekšsēdētājs, Balvu novada domes deputāts; komisijas priekšsēdētāja vietniece: Mārīte Orniņa Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vadītāja; komisijas locekļi: Gunta Božoka –Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste; Jānis Auziņš – Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvis; Sandra Kindzule – Balvu novada Domes deputāte; Ivars Logins – SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu biroja vadītājs; Ieva Leišavniece – biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja; Aldis Ločmelis, zemnieku saimniecība “ KOTIŅI” īpašnieks.

Saskaņā ar nolikumu, komisijai ir tiesības izvirzīt arī savu pretendentu papildus jau esošajiem pieteikumiem.

Facebooktwitter