Ziemeļlatgales partnerība izsludinājusi atklāta konkursa 10.kārtu sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa 10.kārtu sabiedriskā labuma projektiem.

Sludinājuma kopsumma:100 191,74 EUR
Projektu iesniegšana: 17.01.2021. – 17.02.2021.
Atbalstāmā rīcība: R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projektu īstenošanas termiņš: 1 gads
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000.00 EUR

Informācija(sadaļā 10.kārta)šeit: SLUDINĀJUMS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Facebooktwitter