Logo, kas rotās Balvu ražotāju produkciju!

IMG_1370Razots_Balvos_Logo

Evitas Slišānes veidotais logo „Ražots Balvos” rotās AS „Balvu maiznieks”, SIA „Eco Fabrika” un SIA „Bela Kandelo” ražoto produkciju.

20. martā Ziemeļlatgales Biznesa centrā zīmējumu konkursa logo „Ražots Balvos” noslēguma pasākumā apbalvoja konkursa uzvarētāju pirmās vietas ieguvēju Evitu Slišāni, pateicības balvas par piedalīšanos pasniedza Unai Truhanovai, Nellijai Teilānei un Zandai Kravalei.

Konkursa mērķis bija izveidot logo „ Ražots Balvos”, kuru plānots izmantot popularizējot produktus, kas saražoti Balvos.

Pasākuma gaitā dalībnieki atzinīgi novērtēja SIA „ Balvu Maiznieks ” jaunāko produkciju –nātru, sīpolu, rozīņu maizi, ar interesi vēroja SIA „Eco Fabrika” trikotāžas izstrādājumu izstādes stendu- skolas formas, cimdus, zeķes, apbrīnoja SIA „Bela Kandelo” virtuozo sveču liešanas demonstrējumu. Balvu Amatniecības vidusskolas jaunieši prezentēja sava mācību uzņēmuma SIA „Amatnieki” saražotos bišu stropus.

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva pasākuma dalībniekus aicināja uzdrīkstēties strādāt un rast jaunas idejas šeit pat Balvos.

Aicinām vietējos ražotājus izmantot Balvu novada logo zīmi „ Ražots Balvos ”, lūdzam uzņēmējus pieteikties  Ziemellatgales biznesa centrā biznesacentrs@balvi.lv vai pie projektu vadītājas Guntas Božokas tālrunis 28384328.

Facebooktwitter