Pie konkursa “Tava biznesa ideja Balvu novadā” finansējuma saņēmējem

Balvu novada pašvaldībā tiek rīkots biznesa ideju konkurss, kura mērķis atbalstīt jaunos un topošos uzņēmējus biznesa uzsākšanai.
            Ja pirmajos konkursa organizēšanas gados, finansējums tika piešķirts 3 līdz 5 uzņēmējiem, tad pēdējos divos gados tiek atbalstīti vismaz 10 uzņēmēji, kā arī piešķirtā maksimālā granta summa vienam konkursa dalībniekam pieaugusi no 2 līdz 5 tūkstoši euro.
            Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs – konkursa rīkotājs katru gadu veic divu  iepriekšējo gadu granta saņēmēju pārbaudi uzņēmumos, lai redzētu, kā  tiek īstenotas un attīstītas bznesa idejas, lai pārliecinātos par piešķirtā finansējuma izmantošanu.  
            Arī šogad, 15. un16. maijā, Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra speciālisti devāmies iepazīties ar 11 Balvu novada uzņēmēju – granta saņēmēju veikumu konkursa nolikumā paredzētajā 2 gadu atskaites periodā.


            Šajās divās dienās uzklausījām granta saņēmēju: Kristapu Babānu Medņevas pag. (pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana), Kristapu Ločmeli, Rekovā (autoservisa izveide), Juri un Ilzi Supes Šķilbēnu pag. (degustācijas pakalpojuma piedāvājums tūristiem), SIA “Zelču duorzs” valdes locekli Anneli Slišāni Šķilbēnu pag. (upeņu uzglabāšanas un realizācijas nodrošināšana), Arturu Kuzminu Briežuciema pag. (pārvietojamā gatera pakalpojumu izveide), SIA “RSTECH”, valdes locekli Raiti Smirnovu Balvos (metālapstrādes pakalpojumu piedāvājums uzņēmējiem), SIA “Latapis”, valdes locekli Zandu Arnicāni Kubulos (koka izstrādājumu ražošanas uzsākšana), SIA “DO 4 FUN”, Kubulos (lāzertags aktīvai atpūtai un velosipēdu noma), Mareku Poli, Balvos (bērnu koka spēļu ražošana un dizaina izstrāde), SIA “Kureti Sport”, valdes locekli Edgaru Kaļvu Balvos (aktīva dzīvesveida nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem), Elitu Eglīti Balvos (keramikas studijas izveide).
            Kopā ar mums pie uzņēmējiem devās Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Tamāra Locāne, VAS finanšu institūcija ALTUM Gulbenes filiāles vecākā kredītprojektu vadītāja Iveta Dzērve.
            Pēc uzņēmēju pieredzes stāstu par paveikto un jauno ieceru noklausīšanās ir gandarījums par visiem uzņēmējiem, kuri atraduši savu nišu komercdarbības uzsākšanai un attīstībai.  Ir vajadzīgs spēks un izturība, lai pie pirmajām grūtībām neatkāptos no saviem nākotnes plāniem.
            Katram uzņēmējam savs stāsts un sava individuāla pieredze, bet visiem kopēja atziņa, ka saņemtais pašvaldības grants, bija tas, kas rosināja noticēt savai biznesa idejai un deva iedvesmu darīt!
            Lai sokas iesāktie darbi, lai dzimst jaunas biznesa idejas!

Šis ieraksts tika publicēts Jaunumi. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.