Iespēja Balvu novada amatniekiem, mājražotājiem un mazajiem uzņēmējiem!

Balvu novada pašvaldība projekta ietvaros plāno uzstādīt digitālu informācijas kiosku Balvu pilsētas skvērā, kurā būs elektronisks informatīvs katalogs par novada uzņēmējiem – mazajiem ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, amatniekiem, māksliniekiem. Tāpēc aicinām  interesentus iesniegt informāciju šim katalogam par savu piedāvājumu, aizpildot anketu vai sazinoties ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra tūrisma informācijas konsultanti Agitu Zelču (agita.zelca@balvi.lv,  28686600).

Projekts «Ne tikai grāmatas II – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam» tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Šis ieraksts tika publicēts Jaunumi. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.