Piesaki Balvu novada uzņēmumus, ar kuriem lepojies!

Reizi gadā tiek izsludināts konkurss “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā” un svinīgā ceremonijā tiek godināti novada aktīvākie uzņēmēji, kā arī izteikta atzinība tiem uzņēmējiem, kuri rada darba vietas, īsteno projektus un investē savos uzņēmumos, lai celtu ražīgumu un konkurētspēju, kā arī tiek novērtēts uzņēmēju ieguldījums novada labiekārtošanā, mākslas, sporta, jauniešu un kultūras pasākumu atbalstīšanā.

Aicinām iepazīties ar nominācijām un pieteikt kādā no tām uzņēmumu, kurš, tavuprāt, ir pelnījis, ka par to uzzin vēl plašāka sabiedrība.

“Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2022”, tiks piešķirta 10 nominācijās:

Gada lauksaimnieks;
Novada tēla popularizētājs;
Gada jaunais uzņēmējs;
Gada pakalpojumu sniedzējs;
Gada tirgotājs;
Gada mājražotājs/amatnieks;
Gada ģimenes uzņēmums;
Gada investīcija;
Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs;
Gada ražotājs.

Pieteikumus līdz 2023. gada 11.septembrim aicinām iesniegt aizpildot anketu: https://forms.gle/MabBZPYjDeJzSqFg9 .

Dalībai Konkursā var pieteikt pašnodarbinātās personas, komersantus, komercsabiedrības, struktūrvienības, kuri reģistrējušies un saimniecisko darbību veic Balvu novadā, un kuru kapitāla daļu turētājs nav Pašvaldība.

Konkursa nolikums

Iesniegtos pieteikumus konkursa otrajā kārtā vērtēs izveidotā Komisija.
Komisijas apkopotais pretendentu saraksts, attiecīgajās nominācijās sabiedrības informēšanas nolūkā, tiks ievietots Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra mājas lapā www.zlbc.lv.

Konkursu organizē Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Balvu novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļu un Balvu Kultūras un atpūtas centru.

Papildus informāciju par Konkursa nolikumu var saņemt Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrā Vidzemes ielā 2B, Balvi, LV – 4501, e – pasts: biznesacentrs@balvi.lv , tālrunis 26461435.

Šis ieraksts tika publicēts Jaunumi. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.