Noslēgusies pretendentu pieteikšana konkursam “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2022”

Ir noslēgusies konkursa “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2022”pretendentu pieteikšana godināšanai pasākumā, kas notiks Balvu Kultūras un atpūtas centrā 2023. gada 3. novembrī.

  Tika saņemtas 75 konkursa Nolikuma prasībām atbilstošas anketas, kurās ir apraksts ar pamatojumu balvas saņemšanai par veiksmīgu uzņēmējdarbību 2022. gadā, kā arī norādīts pieteicēja vārds, uzvārds. Kopumā kā konkursa kritērijiem atbilstoši tika vērtēti 43 uzņēmumi 10 nominācijās: SIA, zemnieku saimniecības, mājražotāji un amatnieki, individuālie komersanti, saimnieciskā darba veicēji, biedrības.

Paldies iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmumu pārstāvjiem, komersantiem un iestādēm par mūsu uzņēmēju godināšanu par godprātīgu darbu uzņēmējdarbībā un tā attīstībā Balvu novadā!

Lūk, konkursa pretendenti 10 nominācijās!

Gada lauksaimnieks:

 • z/s “Riekstiņi”, Baltinavas pagasts
 • z/s “Kotiņi”, Šķilbēnu pagasts
 • z/s “Mītkes”, Baltinavas pagasts
 • z/s “Jaunsiliņi”, Lazdukalna pagasts
 • z/s “Svari”, Krišjāņu pagasts

Novada tēla popularizētājs:

 • Atpūtas un izklaides parks “Škladi”, SIA “DO 4 FUN”, Kubulu pagasts
 • z/s “Kotiņi”, Šķilbēnu pagasts
 • SIA “Anneles zeme”, Šķilbēnu pagasts
 • “Ezertūre”, Viļaka
 • “Abrenes istabas”, Viļaka

Gada jaunais uzņēmējs:

 • SIA “GUSKI”, Balvi
 • SIA “Timber Kit”, Balvi
 • Ziedu veikals “Jāņu zieds”, Viļaka
 • DKL autoserviss, Kristaps Ločmelis, Šķilbēnu pagasts
 • z/s “Ceriņkalns”, Vectilžas pagasts

 Gada pakalpojumu sniedzējs:

 • SIA “ASNAG furniture”, Bērzkalnes pagasts
 • Fotogrāfe Tatjana Vinogradova, Balvi
 •  z/s “AGRUMI 2001”, Rugāju pagasts
 • SIA “KRIVN”, Baltinavas pagasts
 • SIA “SENDA DZ”, Balvi
 • Kafejnīca “PIEROBEŽA”, Viļaka
 • Ziedu veikals “Orhideja”, Balvi
 • SIA “Amisa”, Balvi

Gada mājražotājs/amatnieks:

 • Valentīna Daukste, Baltinavas pagasts
 • Sintijas kūkotava, Sintija Salmane, Balvi
 • Juris Bleiders, Rugāju pagasts
 • Mārīte Slišāne, Šķilbēnu pagasts
 • Igors Trešutins, Šķilbēnu pagasts
 • Elita Eglīte, Balvi

 Gada tirgotājs:

 • z/s “KOTIŅI” Šķilbēnu pagasts
 •  Veikals “Munde”, Balvi
 • SIA” Logi Durvis” struktūrvienība, Balvi

 Gada ģimenes uzņēmums:

 • z/s “KOTIŅI”, Šķilbēnu pagasts
  • z/s “Mītkes”, Baltinavas pagasts
  • z/s “Margaritas”, Bērzpils pagasts
  • Jānis Supe un Juris Supe ar ģimenēm
  • z/s “Āriņi”, Rugāju pagasts
  • SIA ”AVK” Group”, Lazdulejas pagasts

Gada investīcija:

 •   SIA “Rūtas LB”, Bērzpils pagasts
 • SIA “Timber Kit”, Balvi
 • SIA “SILMAČI”, Lazdukalna pagasts

 Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs:

 • Rekovas dzirnavas, Šķilbēnu pagasts
 • “Ezertūre”, Viļaka
 • Atpūtas un izklaides parks “Škladi”, SIA “DO 4 FUN”, Kubulu pagasts
 • Viesu nams “Rūķīši”, Rugāju pagasts
 • “Abrenes istabas”, Viļaka

      Gada ražotājs:

 • SIA “Lamur flowers”, Balvi
 • SIA “ASNAG furniture”, Bērzkalnes pagasts
 • z/s “KOTIŅI”, Šķilbēnu pagasts
 • SIA “Kalna nami”, Kubulu pagasts
 • Sintijas kūkotava – Sintija Salmane, Balvi
 • SIA “Timber Kit”, Balvi
 • SIA “BalviFlora”, Balvu pagasts
 • SIA “COMPAQPEAT”struktūrvienība, Briežuciema pagasts
 • Inese Brezinska un Dainis Kaņups-Kanapeņus, Lazdukalna pagasts

  2023. gada 20. septembrī vērtēšanas komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus un tajos norādītos pamatojumus un pieņēma lēmumu par balvu pasniegšanu 11 uzņēmējiem 10 nominācijās. Ar konkursa balvu saņēmējiem un Balvu novada uzņēmējiem tiksimies 3. novembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā un uzņēmēju ballē!

Ar 2023. gada 19. jūlija Balvu novada domes priekšsēdētāja Sergeja Maksimova Rīkojumu Nr. BNP/2023/3.20/97/RIKP vērtēšanas komisija apstiprināta šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja: Mārīte Orniņa – Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra vadītāja, komisijas locekļi: Aldis Bukšs – Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas priekšsēdētājs; Gunta Božoka –Ziemeļlatgales    Biznesa un tūrisma centra uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste; Pēteris Igaunis – SIA  KALNA NAMI” valdes loceklis; Sandra Kindzule – Balvu  novada Domes deputāte; Ivars Logins – SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu biroja vadītājs; Ieva Leišavniece – biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja; Aldis Ločmelis – zemnieku   saimniecība “ KOTIŅI” īpašnieks. Saskaņā ar nolikumu, komisijai ir tiesības izvirzīt arī savu pretendentu papildus jau esošajiem pieteikumiem.

Šis ieraksts tika publicēts Jaunumi. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.