Uzņēmēji tikās “Biznesa sarunu brokastīs”

5.oktobrī notika kārtējās  “Biznesa sarunu brokastis. Ievadā ar aktualitātēm uzņēmējiem iepazīstināja Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra vadītāja Mārīte Orniņa, par aktuālajiem notikumiem novadā pastāstīja Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine.

Šajās Biznesa brokastīs dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunu platformu lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem un ēdināšanas uzņēmumiem “AtverB2B” https://www.openb2b.eu/ Platforma tapusi, ņemot vērā reālas uzņēmēju vajadzības, lai atvieglotu iespēju atrast, iegādāties kā arī pārdot vietējos produktus. SIA “B2B” dibinātāji ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētais profesors Dr sc.ing. Sergejs Kodors un z/s “Kotiņi” īpašnieks Aldis Ločmelis. 

Biznesa brokastu otrajā daļā lektore Dace Briede-Zālīte no Personīgā Zīmola Akadēmijas stāstīja par līderības prasmēm inovāciju vadības procesu organizēšanā un vadīšanā uzņēmumā. Sniedzot īsu, bet kodolīgu ieskatu par stereotipiem mūsu domāšanā, kas tika papildināti ar spilgtiem piemēriem no lektores pasaules pieredzes, kā arī sniedza ieskatu dizaina domāšanas pieejā un procesā.

Lai gan mēs visi zinām, ka dizaina domāšana ir cilvēk-orientēta pieeja inovāciju radīšanā, kuras galvenais mērķis ir radīt radošas idejas un efektīvus biznesa modeļus, fokusējoties uz cilvēku vajadzībām, tomēr neliels ieskats metodēs, mums visiem atgādināja, cik unikāls ir šis rīks un ir pielietojams arī biznesā – jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē, jaunu biznesa modeļu projektēšanā, kā arī sarežģītu vadības un sabiedrības problēmu risināšanā.

 Lektore katram Biznesa brokastu dalībniekam lika iesaistīties, izsakot savas domas un pieredzi, tādā veidā liekot padomāt par mūsu katra individuālo lomu savā darba vietā, ģimenē un sabiedrībā kopumā. Kopīgi darbojoties veidojās daudz jaunu, radošu ideju, kā mēs katrs varētu produktīvāk darboties gan savā amatā, gan uzlabot procesus novadā kopumā.

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība, tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.

Šis ieraksts tika publicēts Jaunumi. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.