Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs informē

Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēti grozījumi MK noteikumos Nr. 1026 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija””, kas stāsies spēkā 2013. gada 10. jūlijā.
Grozījumu teksts atrodams te: https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=258102
MK noteikumu pilns teksts ar iestrādātajiem grozījumiem atrodams: http://likumi.lv/doc.php?id=22070
Pamatā grozījumi izdarīti, lai varētu izsludināt šajā periodā pēdējo atbalsta pieteikšanās kārtu pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija”.
Atbalstam šajā kārtā varēs pieteikties visos Latvijas reģionos, tikai ražojoši lauksaimnieki un tikai uz atsevišķām aktivitātēm – ražas un lopbarības novākšanas tehnikas iegādi, kūtsmēslu krātuvju un kautuvju stacionāras mehanizācijas iekārtu iegādi un piena dzesēšanas iekārtu (ja projekta iesniegšanas dienā saimniecībā ir no 15 līdz 50 govīm un pretendents nav saņēmis atbalstu šādu iekārtu iegādei) iegādi. Atbalsta likmes – 25% no attiecināmo izdevumu summas investīcijām jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei un 40% no attiecināmajām izmaksām būvniecībai. Šajā atlases kārtā ir noteikts maksimāli pieļaujamais vienā projekta iesniegumā iekļaujamais attiecināmo izmaksu apmērs (Ls 210 841) vienam atbalsta pretendentam. Sīkāk par grozījumiem ir izlasāms MK noteikumos.

Facebooktwitter