Latvijas Biznesa klubs īpašas MVU atbalsta programmas ietvaros piedāvā

Latvijas Biznesa klubs  piedāvā 10 uzņēmumiem 100% finansētas licences pilna grāmatvedības servisa saņemšanai 2013. gada pirmajiem sešiem mēnešiem PAR BRĪVU, kā arī turpmāk piedāvā atbalsta finansējumu uzņēmuma reāllaika finanšu datu kontroles sistēmas ieviešanai un nodrošināšanai tiešsaistē, izmantojot drošu web pieslēgumu. Risinājumā tiek izmantots moderns, pasaulē atzīts un sertificēts programmnodrošinājums un IT infrastruktūra.Integrētajā sistēmā apstrādājot grāmatvedības dokumentu vienu reizi, uzņēmums iegūst informāciju, ne tikai ārējo lietotāju vajadzībām (VID, bankas, utt), bet pilnībā var nodrošināt sava uzņēmuma iekšējo finanšu un naudas plūsmas kontroli. Tāpat uzņēmums var kontrolēt sava uzņēmuma peļņas / zaudējumu aprēķinu reāllaika tiešsaistē pa darbības veidiem, struktūrvienībām utt.
Debitoru stāvokļa atspoguļošana un kontrole reāllaikā nodrošina pastāvīgu saikni ar klientiem un uzlabo naudas plūsmu, savukārt, kreditoru atspoguļošana reāllaikā ļauj atteikties no paralēlās uzkaites vešanas. Kā arī uzņēmums tiek atbrīvots no maksājumu uzdevumu veidošanas savās bankas programmās.
Uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti uzzināt vairāk par LBK atbalstu un integrētās grāmatvedības sistēmas izmantošanā tiek izstrādāts individuāls grāmatvedības ārpakalpojuma risinājums, pirms tam izzinot visas uzņēmuma vajadzības un vēlmes.
Lai pieteiktos LBK integrētajai grāmatvedības sistēmai, lūdzu, nosūtiet pieteikumu uz e-pastu: gramatvedibas.sistemas@live.com  līdz š.g. 15. jūlijam

PIETEIKUMA ANKETA

uzņēmuma nosaukums:
reģistrācijas numurs:
adrese:
tālrunis:
e-pasts:
kontaktpersona:

Ar cieņu,
Linda Upīte / LBK MVU projektu centrs
Tālrunis 22377140

Facebooktwitter