Info dienas uzņēmējiem!

Latgales RSIC

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības aģentūru Ziemeļlatgales Biznesa centru š.g. 5. novembrī  plkst. 11.30  Ziemeļlatgales Biznesa centrā rīko informatīvo dienu par ES struktūrfondu apguves aktualitātēm.
Latgales plānošanas reģiona  ES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciālists  Andris Kucins – jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem  sniegs  aktuālo informāciju par sekojošām tēmām:

  • ES fondu aktualitātes, esošās      un plānotās atbalsta programmas, attīstības tendences un perspektīvas      Latgalē;
  • LIAA  aktīvās atbalsta programmas uzņēmējiem;
  • Latvijas Garantiju aģentūras      darbība;
  • Individuālas konsultācijas.

Dalība infodienā  un individuālās konsultācijas bezmaksas.

Pieteikšanās :
Andris Kucins, Latgales RSIC, t.: 26599050, e-pasts: andris.kucins@latgale.lv
Gunta Božoka, Biznesa centrs, t.:26461435, e-pasts: gunta.bozoka@balvi.lv

Facebooktwitter