SEMINĀRS „ENERĢĒTISKĀS KOKSNES AUDZĒŠANA GRANULU RAŽOŠANAI”

Laiks:   2013.gada 11.decembrī  , plkst. 12:00 – 16:30
Vieta:   Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 169, SIA „NewFuels RSEZ” telpās

Lai gūtu maksimālu peļņu no mežizstrādes, nepieciešams kvalitatīva un
piemērota koksne, tai skaitā enerģētiskā. Kvalitatīvu koksnes granulu
ražošanai ir nepieciešams piemērots izejmateriāls. Aicinām iepazīties ar SIA
„NewFuels” RSEZ, kas ir trešais lielākais kokskaidu granulu ražotājs
Latvijā, ražošanas procesu, nepieciešamo izejvielu apjomiem un kvalitātes
prasībām – dažādu koku sugu koksnes piemērotību kvalitatīva produkta
ieguvei, ātraudzīgo koku kultūrām un to audzēšanu.Lektori:

*        Agita Nagle, SIA „ NewFuels RSEZ” biroja vadītāja;
*        Dr. silv. Dagnija Lazdiņa, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts
„Silava” meža atjaunošanas un ieaudzēšanas projektu grupas vadošā pētniece;
*        Jānis Rižikovs, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta
Tehnoloģisko pētījumu laboratorijas Vadošais pētnieks.

Programma:

*        SIA „NewFuels”  ražošanas apskate;
*        SIA „NewFuels ražošanas apraksts un nepieciešamās izejvielas”;
*        „Kokskaidu granulu kvalitātes rādītāji un to uzlabošanas iespējas”;
*        „Kokaugu stādījumi, kā papildus resurss bioenerģijas ieguvei –
legālais statuss un apsaimniekošanas shēmas”.

Lai pieteiktu savu dalību, lūdzam nosūtīt aizpildītu dalībnieka anketu līdz
6.decembrim uz e-pastu:info@cleantechlatvia.com.

Organizatoru kontakti:
Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris
Imants Roķis, tālrunis 29455639, e-pasts: info@cleantechlatvia.com

Facebooktwitter