Būs pieejams atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšanai

  No 2014. gada 2. janvāra līdz 2014. gada 31.janvārim tiek izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Kopējais pieejamais publiskais finansējums pasākumā ir 890 000 EUR.
Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru.
Tiks atbalstītas dažādas aktivitātes, piemēram, peldvietu labiekārtošana, atpūtas taku un tiltiņu, rotaļlaukumu, atrakciju, veloceliņu izveide un labiekārtošana, sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst esošā vai plānojamā tūrisma pakalpojumā u.c.
Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums ir astoņi mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un apmācību tēmas ir atrodami mājas lapā  www.lad.gov.lv sadaļā “ES atbalsts” http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/313-turisma-aktivitasu-veicinasana/

.

Facebooktwitter