Seminārs „Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva projektu īstenošana un ilgtspēja”

1. aprīlī Alūksnē notiks seminārs „Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva projektu īstenošana un ilgtspēja”. Semināra mērķis ir informēt par kvalitatīvu mājokļu renovāciju un prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem, kā arī par ēkas uzturēšanu pēc renovācijas.

Semināra apmeklētāji tiks informēti par projektu ieviešanu, atskaišu sagatavošanu un iepirkuma procedūras veikšanu, kā arī pieļautajām kļūdām projektu realizācijā. Pasākumā tiks sniegti arī ieteikumi daudzdzīvokļu māju renovācijas ilgtspējai, kā arī informēsim par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas maksas aprēķiniem, korektu apkures sistēmas lietošanu un ventilāciju dzīvojamajās telpās. Seminārā piedalīsies arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji, kas informēs par reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem un to atbilstību apliecinošajiem dokumentiem, kā arī aktualitātēm normatīvajos aktos šajā jomā.

Seminārs notiks 1. aprīlī pulksten 10.00 Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā dārza ielā 11, Alūksnē. Dalība pasākumā – bezmaksas. Semināra dienas kārtība publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://em.gov.lv/em/2nd/?cat=30319.

Dalībai seminārā aicinām pieteikties līdz 31. marta pulksten 15.00 elektroniski dzivosiltak@em.gov.lv vai 67013240.

Semināru organizē Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona ES informācijas centru informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros.

Facebooktwitter