Līdz 21. martam var pieteikties projektā jaunajiem uzņēmējiem «Dienas starts»

Jau trešo gadu laikraksts «Diena» kopā ar Latvijas Attīstības
finanšu institūciju «ALTUM» (iepriekš – Hipotēku banku)
īsteno biznesa realitātes seriālu – projektu «Dienas starts».
Projekts ir lieliska iespēja jaunajiem uzņēmējiem saņemt vērtīgus padomus
sava biznesa ieceres realizēšanā un vairot sava biznesa atpazīstamību.

Šogad projektā piedalīsies seši jaunie uzņēmēji. Trīs no viņiem konkursa kārtībā tiks
izraudzīti no ALTUM programmu dalībniekiem, trīs pārējie – no tiem, kuri pieteiksies
projektam, aizpildot anketu www.diena.lv/dienas-starts vai rakstot uz laikrasta «Diena»
redakciju. Pieteikties dalībai projektā var līdz 21. martam

Projekta «Dienas starts» mērķis ir atbalstīt jauno uzņēmēju centienus, kā arī iedrošināt tos,
kas par savu uzņēmumu vēl tikai domā.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad pieteikumus gaidām ne tikai no tādiem biznesa
uzsācējiem, kas tieši šogad apņēmušies savu ideju pārvērst reālā uzņēmumā, bet arī no tiem,
kas uzņēmējdarbību sākuši jau 2013.gadā un patlaban plāno sava uzņēmuma tālāko attīstību,
paplašināšanu, meklē eksporta iespējas savai produkcijai u.tml.

«Dienas starts » dalībniekus visa gada garumā vērtēs uzņēmējdarbības jautājumos
kompetenta žūrija, kas sekos līdzi tam, kā progresē un attīstās projekta dalībnieku bizness,
kas parādās kā tā stiprās un vājās puses, kas uzskatāms par kļūmēm un sasniegumiem.
Ar sešiem izvēlētajiem projekta dalībniekiem laikrakstā «Diena» un portālā Diena.lv
iepazīstināsim aprīļa sākumā un līdz pat decembrim sekosim līdzi viņu biznesa ikdienas
priekiem un rūpēm, panākumiem un izaicinājumiem.

Par viņu biznesa piedzīvojumiem tiks veidoti raksti un video sižeti, uzņēmēju progresu vērtē
un noderīgus padomus viņiem dos gan dažādu jomu eksperti, gan žūrija. Projekta dalībnieku biznesa noslēpumi un komerciāli jutīga informācija, protams, tiks respektēta.

Ar projekta norisi un pieteikšanās nosacījumiem var iepazīties portālā Diena.lv/dienas-starts.
Papildu informācija: Ilze Cerbule, Dienas mediju mārketinga un sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja, Tālr.: 67063285,  mob. 26669171,
e-pasts:ilze.cerbule@dienasmediji.lv
vai Sandra Eglīte ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste, Tālr.67774244, 26577810,
e-pasts: sandra.eglite@altum.lv

 

Facebooktwitter