6. Uzņēmēju partneriāts Dokšicos, Baltkrievijā

Dokšicu rajona izpildkomiteja sadarbībā ar Eiroreģiona „Pleskava – Livonija” Igaunijas un Latvijas sekcijām un Pleskavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kameru  2014. gada 12.septembrī Dokšicos (Baltkrievija) organizē sesto pierobežas teritorijas uzņēmēju tikšanos – partneriātu. Partneriāta formāts – individuālas sarunas starp partneriem (Latvijas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas uzņēmējiem) par sadarbības iespējām biznesa attīstībai.
Aicinām uzņēmējus un uzņēmējdarbību veicinošās institūcijas, kas ir ieinteresētas veidot sadarbību ar Baltkrievijas, Igaunijas un Krievijas uzņēmumiem, piedalīties partneriātā.
Dalības maksa – 20 EUR/pers.
Pieteikuma anketa un plānotā darba kārtība pielikumā (tā kā partneriāta darba valoda ir krievu, arī šī informācija tiek gatavota krievu valodā). Pieteikuma anketa pieejama arī Eiroreģiona mājaslapā www.pskov-livonia.net. Anketas iesūtiet līdz 10. augustam uz e-pastu krakupe@gmail.com. Lūdzam arī norādīt informāciju par to, vai Jums būs nepieciešama vienreizējā vīza braucienam uz Baltkrieviju, kā  arī naktsmītne.

Papildus informācija – 29163807 (Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” Latvijas sekcijas izpilddirektors Juris Annuškāns) vai 26133029 (Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” Latvijas sekcijas sekretāre Ineta Krakupe).

Facebooktwitter