Uzņēmējdarbības atbalsta projekti 2014.- 2020.gadam

29.oktobrī  Balvu novada p/a „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” zālē pulcējās Balvu novada uzņēmēji uz tikšanos ar pašvaldības izpilddirektori Intu Kaļvu un Finanšu un attīstības nodaļas vadītāju Imantu Serdāni. Pasākuma mērķis – iepazīstināt uzņēmējus ar  plānošanas perioda 2014. -2020. gada aktualitātēm.

       IMG_9291Jaunais plānošanas periods tīkams ar to, ka ES fondu naudu daudzās programmās plānots izlietot uzņēmējdarbības attīstīšanai. Pasākuma gaitā tika izdiskutēts  jautājums par atbalsta iespējām pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstībai. Apspriesti  tāda atbalsta mērķi, atbalstāmās darbības, sasniedzamie rezultāti.

    Liela uzmanība tiek vērsta uz  pilsētvides revitalizācijas veicināšanu, rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti  iedzīvotāju vidū.

   Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule iepazīstināja klātesošos ar darba devējiem pieejamām programmām.

    Balvu novada uzņēmēji tika aicināti izteikt priekšlikumus arī rakstiski, rakstot uz e-pastu: imanta.serdane@balvi.lv .Pateicamies visiem uzņēmējiem par aktīvu pasākuma apmeklētību.

IMG_9286

Facebooktwitter