Krājaizevu sabiedrības kā alternatīvs finanšu instruments pašvaldību teritorijās”

2014. gada 4. decembris, Rēzekne

Konferences mērķis ir sekmēt Latgales iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību apvienošanos kooperatīvās krājaizdevu sabiedrībās ar mērķi pašiem pārvaldīt savus finanšu resursus, nodrošinot finansējuma pieejamību pēc iespējas tuvāk cilvēku dzīvesvietām.

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības (KKS) ir pārbaudīta un pasaulē izplatīta kooperācijas forma, ko apliecina arī pirmskara Latvijas vēsture. Atsevišķu valstu reģionos šādi finanšu kooperatīvi nodrošina 20-60% no finanšu operācijām. Pasaules Banka atzīst, ka KKS galvenā loma ir mazo un mikrouzņēmēju apkalpošanā, nodrošinot depozītu izvietošanu, aizdevumus un norēķinu pakalpojumus. KKS kā vietējā teritorijā strādājoša institūcija labāk izprot vietējo specifiku un vakadzības. Tā ir alternatīva kredītiestādēm, jo īpaši lauku reģionos, kur finanšu kooperatīvi bieži vien ir vienīgie finanšu pakalpojumu sniedzēji, kas iedzīvotājiem ir sasniedzami. Paskatoties uz Latvijas karti, redzams, ka Latgales reģionā krājaizdevu sabiedrību pārstāvniecība ir viszemākā Latvijā. Tieši tāpēc šajā gadā konference tiek rīkota Latgalē, lai tādā veidā sekmētu pašvaldību, uzņēmēju un iedzīvotāju aktivizēšanos krājaizdevu kustībā.
Konferencē aicināti piedalīties pašvaldību vadības pārstāvji, par uzņēmējdarbības veicināšanu atbildīgās amatpersonas un darbinieki, uzņēmēji, zemnieki, VRG vadība, uzņēmējdarbības un lauku attīstības konsultanti, citas personas, ka ieinteresētas Latgales attīstībā.
Konferences norise 10:00 – 14:00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē.
Konferences dalības maksa

Dalības maksa konferencē netiek paredzēta. Dalībnieki paši sedz savus ceļa izdevumus, bet dalībnieku ēdināšanu konferences laikā sedz konferences organizatori.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās: Līga Cimermane, liga.cimermane@llkc.lv, 63050220

 

Konferenci organizē un finansē: Zemkopības ministrija, Valsts Lauku tīkls

Informatīvais atbalsts: Latvijas pašvaldību savienība

Facebooktwitter