Balvu novada zemniek, uzņēmēj! Ieplāno, atnāc, atpūties un izbaudi pasākumu!

images

29.novembrī Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks Balvu novada “Zemnieku,   uzņēmēju balle 2014”, kurā tiks godināti Balvu novada zemnieki un uzņēmēji vairākās nominācijās.

Nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs 2014” tiks sveikti trīs lielākie nodokļu maksātāji Balvu novadā, kas ir , A/S “Balvu Enerģija” – valdes priekšsēdētājs Aivars Zāģeris, SIA “Balvi Flora” – valdes loceklis Ivars Zaharāns un SIA “A.K.7”  – valdes loceklis Andrejs Kindzulis.

Veiksmīga saimniekošana laukos 2014 – ZS “Ābelītes 2002” – Vilnis Dzenis (Tilžas pagasts). Zemnieku saimniecība „Ābelītes 2002” saistās vienīgi ar pozitīvām domām un labu slavu. Tās īpašnieks Vilnis Dzenis ir uzņēmīgs, atsaucīgs un labs vadītājs, kurš spēj apvienot vairākus darbu pienākumus, būt sabiedriski aktīvs, vienmēr smaidīgs un izpalīdzīgs. Šī uzņēmuma darbība ir veiksmīga un tendēta uz attīstību. Nodarbojas ar graudkopību.

Netradicionāla saimniekošana laukos 2014 – Ināra un Zigurds Ločmeļi (Vectilžas pagasts). Ināra un Zigurds Ločmeļi nodarbojas ar biohumusa audzēšanu jau 2 gadus un, kā paši saka, dara to sava prieka pēc, jo viņiem patīk izmēģināt kaut ko jaunu un interesantu. Ināra un Zigurds ir atsaucīgi, pozitīvi noskaņoti, izpalīdzīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki, kuri nenolaiž rokas pie pirmās neveiksmes.

Ilggadēja saimniekošana laukos 2014 – Indra un Leonards Kiukucāni (Balvu pagasts). Ar bērnībā ieaudzināto darba, dabas un kārtības mīlestību, ievērojot  senču tikumus, Indra un Leonadrs Kiukucāni ilgus gadus saimnieko senču celtajās mājās “Ozolāres” un darba tikumu nodot tālāk meitas ģimenei.

Sociāli ekonomiskās attīstības veicinātājs 2014 – SIA “Nita AM” – Anita un Jānis Pitkeviči (Bērzkalnes pagasts). Veiksmīgi darbojas  kokapstrādes uzņēmumā no 2010 gada. Nodrošina ar  darbu  Bērzkalnes pagasta iedzīvotājus. Anita, Māris Pitkeviči labprāt atbalsta pagasta organizētos pasākumus un ir palīdzējuši sociālajā jomā ar malkas nodrošināšanu pagasta trūcīgajām ģimenēm un vientuļajiem iedzīvotājiem.

Veiksmīgs mājražotājs 2014 – Vineta Silauniece (Tilžas pagasts). Vineta ir strādīga un izdomas pilna četru bērnu māmiņa. Dzīves līkloči Vinetu ir atveduši izvēles priekšā – kā izdzīvot laukos? Izmantojot savas prasmes un lielo gribasspēku strādāt, viņa reģistrējās kā mājražotāja un sāka cept miltu izstrādājumus. Ar zīdaini uz rokām, Vineta piedalījās dažādos tirdziņos. Pieaugot klientu lokam un dažādojoties viņu vēlmēm, tirgū tiek piedāvāti ne vien miltu, bet arī gaļas produkti. Sīkstums, darba mīlestība un neatlaidība dod spēku Vinetai pakāpeniski virzīties uz nosprausto mērķi.

Veiksmīgs jaunais uzņēmējs 2014 – Sandis Odumiņš (Bērzpils pagasts). Sandis ir viens no tiem jauniešiem, kurš labi apmaksātu darbu Rīgā nomainīja pret dzīvi laukos – savā dzimtajā Bērzpilī. Viņš ir labs piemērs tam, kā veiksmīgi var saimniekot laukos un droši sevi saukt par veiksmīgu jauno uzņēmēju. Lai startētu uz Atbalsta pasākumiem, Sandis pabeidza Malnavas koledžu. Ir iegādāta jauna tehnika. Pamatnozare ir augkopība, ir iestādīts ābeļdārzs, mājas vīna ražošana un daudz citu labu ideju saistītu ar tūrismu.

Lauku mantojuma saglabātājs 2014 – Jānis Kašs (Briežuciema pagasts). Jānis Kašs ir Briežuciema alus darītājs, viņam pieder „Dzintaru” mājas, uz kurām viņš aicina interesentus apskatīt, kā gatavo latgaļu alu, nobaudīt to un iepazīties tuvāk ar alus vēsturi. Saimnieks uzņemot tūristus, ļauj piedalīties alus darīšanas procesā, aplūkot aprīkojumu, kurā dara alu, kā arī iepazīstina ar alus tradīcijām.

Enerģiskākā saimniece laukos 2014 – Jūlija Petrova (Lazdulejas pagasts). Jūlija Petrova dzīvo Lazdulejas pagastā un saimnieko savā piemājas saimniecībā, mazliet vairāk par 20 ha lielā platībā. Nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību – piena lopkopību, kā arī tur cūkas un audzē graudus pašpatēriņam. Saimnieces vienīgais ienākumu avots ir no lauksaimniecības. Jūlijai piemīt neizsīkstošas darba spējas un enerģija. To parāda  viņas spēja ar nelieliem resursiem izdzīvot laukos. Jūlija aktīvi piedalās arī dažādos pasākumos savā pagastā.

Radošākais lauksaimnieks 2014 – Aigars Mednis (Balvi). Dzīvo Balvu pilsētā un savā piemājas zemītē nodarbojas ar puķu audzēšanu divās siltumnīcās. Aigars ir uzņēmīgs un strādīgs. Kā blakus nodarbe Aigaram ir galdniecība, ar kuru viņš nodarbojas brīvajā laikā no puķu audzēšanas sezonas. Viņa personība kopumā ir ļoti interesanta – sākot ar to, ka viņš ir puķu audzētājs un galdnieks, un to, ka viņa aizraušanās ir mūzika.

Ekoloģiskās produkcijas ražotājs 2014 – SIA “Nagi un ragi” – Viesturs Luksts (Kubulu pagasts). SIA “Nagi un ragi” dibināts 2012.gadā. Nodarbojas ar gaļas lopkopību, biškopību un graudkopību. Viesturs Luksts nav nobijies no grūtībām, bet palicis uzticīgs savai zemei. Strādājot laukos ir jārēķinās ar ilgām darba stundām, kas Viesturam ir pa spēkam, strādājot līdz vēlai nakts stundai. Pabeidzis divas augstākās izglītības iestādes, iegūstot mārketinga speciālista un uzņēmējdarbības speciālista lauksaimniecībā izglītību. Lai varētu veiksmīgi saimniekot laukos ir jāraksta projekti, ko Viesturs ir īstenojis, iegādājoties gaļas liellopus un traktortehniku. Viesturs ir atsaucīgs. Darba steigā paspēj apmeklēt pagasta un novada rīkotos pasākumus.

Novada tēla popularizētājs 2014 – Uldis Arnicāns (Kubulu pagasts). Pateicoties Uldim, Balvu novada vārds ir izskanējis visā Latvijā. Ikvienā reģionā, visos novadu centros, mazās un lielās avīzēs, Latvijas Televīzijā un interneta portālos varēja uzzināt par jauniešu konkursa „Laukiem būt!” 1. vietas ieguvēju Latvijas mērogā Balvu novada Kubulu pagasta jaunieti Uldi Arnicānu, kurš uzvarēja ar savu ideju par bišu stropu ražošanu citādā izpildījumā. Pateicoties Uldim, uz Balvu novadu brauc žurnālisti, interesenti un uzņēmēji pieredzes apmaiņā, iepazīstot arī mūsu puses skaistās vietas.

Klientam draudzīgs uzņēmums 2014 –  SIA “Tik-tak1” – Pēteris Annuškāns (Balvi). SIA “Tik-tak1” ir dibināts 1996.gada 10. oktobrī, ar mērķi specializēties pulksteņu, dāvanu un ziedu tirdzniecībā, taču nu jau vairāk kā 15 gadu laikā, uzņēmums ir ievērojami attīstījies un piedāvā saviem klientiem dažādākās preču pozīcijas, sākot no parfimērijas, saimniecības, kancelejas un beidzot ar elektroprecēm, rotaļlietām un sadzīves precēm.  SIA “Tik-tak1”  pieder 4 veikali – Balvos, Tilžā un Viļakā. No klientiem Balvos un Tilžā tiek saņemtas vislabākās atsauksmes.

Stipra ģimene laukos 2014 – Kaņku ģimene (Krišjāņu pagasts). Kaņku ģimene – Olga un Juris, kopā audzina trīs meitas un darbojas vairākos virzienos. Olga ir individuālais komersants “Birztaliņas” īpašniece, pieder veikals Krišjāņu pagastā. Nodrošina darbu diviem pagasta iedzīvotājiem. IK “Birztaliņa” ir vairāku kultūras pasākumu sponsorētāja. Toties vīrs Juris nodarbojas ar lopkopību un graudkopību. Bioloģiskajā saimniecībā ir gan piena, gan gaļas lopi. Olgai brīvais laiks paiet strādājot vīram piederošajā saimniecībā.

Balvu novada zemniek, uzņēmēj! Ieplāno, atnāc, atpūties un izbaudi pasākumu! Joprojām var pieteikties novada pagastu pārvaldēs vai Ziemeļlatgales Biznesa centrā. Dalības maksa personai EUR 12,00. Viesmākslinieki: Dainis Skutelis un brāļi Puncuļi.

Facebooktwitter