Balvu novada pašvaldības aģentūras ” Ziemeļlatgales Biznesa centrs” 2015. gada 18. februāra rakstiskās izsoles rezultāti

  Balvu novada pašvaldības aģentūra „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” paziņo, ka 2015. gada  18. februārī  plkst. 10.00 Balvu novada pašvaldības aģentūrā „Ziemeļlatgales Biznesa centrs”,  Vidzemes ielā 2B, Balvos (konferenču zālē, starpstāvā) notika rakstiskā izsole, kuras rezultātā  izsolīta  nedzīvojamās  telpas Nr. 3 daļa kadastra nr. 38010010454001 – 16.0  m2  nomai  SIA „Eco fabrika” reģ. Nr. 42403026965, kuru  nomniekam  no blakus telpas jāatdala ar norobežojošu sienu.
Nomas maksa   EUR 2.34 par  m2  mēnesī bez PVN.
Telpas Nr.1, Nr.40, Nr.41 Nr.42 izsolei netika pieteiktas.

Izsoles komisijas priekšsēdētājs                                                   Viktors Šļuncevs

Facebooktwitter