22.05.2015.- Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra infodiena

IMG_6752

2015.gada 22.maijā  Balvu novada pašvaldības aģentūras „ Ziemeļlatgales  biznesa un tūrisma centrā ” notika Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem un ES struktūrfondu atbalstu uzņēmējdarbībai 2014.- 2020. gada plānošanas periodā.
ES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciālistsam Oskaram  Zuģickim un Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultantam Andrim Kucinam Balvu novada uzņēmēji uzdeva daudz jautājumu, izvērtās spraiga diskusija.
Lai attīstītu uzņēmējdarbību, atbalsta programmas ir nepieciešamas, svarīgi arī savlaicīgi būt informētiem  par to pieejamību, kā arī zināt pašu uzņēmēju vajadzības.
Visu to uzņēmēji ieguva infodienā.
ES Fondu atbalsts uzņēmējdarbībai2014-2020

Facebooktwitter