Atvērtās dienas laukos 13.-14. jūnijā

“Lauku ceļotājs” aicina ikvienu piedalīties akcijā “Atvērtās dienas laukos”, kas notiks 2015. gada 13. – 14. jūnijā.
Akcijas mērķis ir popularizēt Latvijas lauku dzīvi, laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus un pakalpojumus.Tās ietvaros 2 dienas saimniecības būs atvērtas apmeklētājiem, piedāvājot atlaides produktiem vai pakalpojumiem, ēdienu un dzērienu degustācijas, ekskursijas, radošas darbnīcas vai kādus citus īpašos piedāvājumus, ko ikdienā šajās saimniecībās nav iespējams saņemt.
Akcijās iesaistījušās saimniecības arī no Balvu novada. Aicinām apmeklēt:
1) Zirgu sētu “Volāni” Bērzpils pagastā – akcijas piedāvājums http://www.celotajs.lv/lv/e/zirgu_seta_volani
2) Latgales alus “Kolnasāta” Bērzpils pagastā – akcijas piedāvājums http://www.celotajs.lv/lv/e/latgales_alus_kolnasata
3) Biškopības saimniecību “Māras drava” Kubulu pagastā – akcijas piedāvājums http://www.celotajs.lv/lv/e/maras_drava
4)Biškopības saimniecību “Bišu Jānis” – akcijas piedāvājums http://www.celotajs.lv/lv/e/bisu_janis

Informācija par visiem akcijas dalībniekiem – “Lauku ceļotāja” mājaslapā šeit
Akcijas karte

Facebooktwitter