ES programma “EIROPA PILSOŅIEM”

2015. gada 26. maijā Balvu novada pašvaldības konferenču zālē notika informatīvais seminārs par ES programmas „ Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) finansējuma iespējām.
Programmas mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem.
Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.
Programmas dotāciju saņēmēji: Pašvaldības un tām padotās iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas (NVO);
Programmas kopējais finansējums: 185 468 000 euro;
Finansējuma piešķiršana: pēc vienotas likmes aprēķina (Lump-sums).
Vairāk par programmu informācija Eiropas Komisijas mājas lapā (http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm )
Programmas vadlīnijas, projektu iesniegumi un cita dokumentācija Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) mājas lapā (http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en )
Pašvaldībām projektu iesniegšanas termiņi plānoti  2015. gada septembrī, bet pilsoniskās sabiedrības organizācijām tikai nākošajā gadā.

Facebooktwitter