Informatīvs seminārs par LEADER projektu konkursa 5.kārtu

Šī gada 21.augustā plkst.10.00 Balvu novada pašvaldības aģentūrā „Ziemeļlatgales Biznesa centrs” Vidzemes ielā 2b, Balvos, notiks informatīvais seminārs: LEADER projektu konkursa 5.kārtā izsludinātās rīcībās, iespējamajās aktivitātes un pieejamais finansējums; projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanas metodoloģija.

Semināru organizē biedrība „Balvu rajona partnerība”. Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 64507216 vai mob.tālr. 29373559 (stratēģijas administratīvajai vadītājai Vinetai Zeltkalnei).

Darba kārtība:

10.00 – 10.20 – iepazīšanās ar Leader programmas 5.kārtas nosacījumiem un Balvu rajona attīstības stratēģijas atbalstāmajām rīcībām un iepriekšējās kārtās realizētiem projektiem. /Lektore Vineta Zeltkalne

10.20 – 11.10 – iepazīšanās ar projekta pieteikuma veidlapu, tās aizpildīšana, informācija par iesniedzamajiem pavaddokumentiem

/Lektore Vineta Zeltkalne

11.10 – 11.30 – tipiskākās kļūdas aizpildot projekta pieteikuma veidlapu un iepazīšanās ar biedrības “Balvu rajona partnerība” vērtēšanās kritērijiem – atbilstību vietējai stratēģijai

/Lektore Vineta Zeltkalne

11.30 – 12.00 Informācija par projektu iespējām mājražotājiem

/Lektore Vineta Zeltkalne 

 

Facebooktwitter