13. jūnija lauku labumu tirdziņš

1113. jūnija agrā rītā Balvu pilsētas centrā valdīja rosība, jo uz ikmēneša lauku labumu tirdziņu pulcējās tuvāki un tālāki mājražotāji, stādu audzētāji, amatnieki, zemnieki – kopumā vairāk kā 70 tirgotāji. Īpašu gaisotni tirdziņam šoreiz piešķīra Vīksnas pagasta kultūras kolektīvi – tautas deju kopa “Piesitiens” un mūsdienu dāmu deju grupa Guntas Grāmatiņas vadībā, kā arī lauku kapella “Aizezeres muzikanti” Ineses Skujas vadībā. Liels paldies Vīksnas pagasta pārvaldes vadītājai Guntai Raibekazei un tautas nama vadītājai Ligitai Kacēnai!
Uz tikšanos nākamajā tirdziņā 11. jūlijā!
Galerija

Facebooktwitter