Notika kārtējās ” Uzņēmēju brokastis”

DSC_0945Vairāk kā 40 uzņēmēji „ Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma aģentūrā” bija pulcējušies uz kārtējām uzņēmēju brokastīm, kuras pagāja atraisītā, omulīgā gaisotnē.
Dalībniekus ar romantiskām dziesmām sveica Astra Ločmele-Ambarova.
Balvu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja A. Avotiņa iepazīstināja uzņēmējus ar būvnormatīviem un prasībām celtniecībā, kā arī atbildēja uz daudziem uzņēmēju jautājumiem.
Balvu rajona partnerības administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone uzņēmējiem prezentēja jaunās stratēģijas LEADER programmā prioritātes, iespējas, normatīvo bāzi.
Par šiem projektiem ir liela interese, jo projektus varēs iesniegt jau aprīlī.
Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes  vadītājas vietniece  E. Mozule izsmeļoši atbildēja, gan uz   ļoti daudzajiem  uzņēmēju jautājumiem, gan iepazīstināja ar esošajiem projektiem, vērsa uzmanību uz  kļūdām, rakstot projektus, utt.
Balvu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A. Kindzuls iepazīstināja ar iepirkumu problēmām, prasībām iepirkumos, atbildēja uz jautājumiem.
Ziemeļlatgales uzņēmēju biedrības  un konsultatīvās padomes priekšsēdētājs A. Kindzulis aicināja uzņēmējus būt aktīviem, tostarp, stāties  ZUB biedros, domāt par projektu iespējām šai biedrībai.
Aģentūras direktore I. Kaļva iepazīstināja uzņēmējus ar lielākajiem plānotajiem pasākumiem: Uzņēmēju dienām 8.-9. jūlijā, Latgales uzņēmēju dienām  septembrī, aicināja atsaukties tos uzņēmējus, kas vēlas piedalīties starptautiskajās izstādēs, pieredzes braucienos.
Paldies uzņēmējiem, ka ir interese par  iespēju attīstīt savus uzņēmumus, piesaistīt investīcijas, radīt jaunas darba vietas, dot ieguldījumus ne tikai Balvu novada, bet arī Latgales attīstībā.

Galerija

Facebooktwitter