Skolēni iepazīst Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru un Balvu uzņēmumus

DSCN143716.februārī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā viesojās Balvu Valsts ģimnāzijas 10. klašu skolēni, kuriem projektu nedēļas ietvaros tika noorganizēta tikšanās ar vairākiem uzņēmumu vadītājiem un centra direktori Intu Kaļvu. Skolēni iepazinās ar Ivaru Saidi un viesojās SIA “Čivix” , Guntaru Šultu un SIA “Eco Fabrika”, Andreju Kindzuli un SIA “A.K.7”. Pēc interesantām prezentācijām un diskusijām biznesa centrā, skolēni devās ekskursijās uz “Balvu maiznieku”, kur iepazinās ar uzņēmuma darbību un degustēja tajā ražoto produkciju, par ko īpašs paldies Andrejam Kindzulim.

Skolēnu atziņas pēc tikšanās ar uzņēmējiem:

  • iedvesma censties darīt pašam;

    padarīt mūsu pilsētu labāku nekā braukt uz ārzemēm;

  • gribētu kļūt par juristu un atvērt savu firmu;

  • ārzemēs mēs būsim svešie, nespēsim būt ietekmīgi;

  • ārzemēs neko nedod par velti, arī ģimenē bērniem kabatas nauda ir jānopelna;

  • iegūt partnerus, lai eksportētu uz ārzemēm, ir garš un ne viegls process;

  • uzņēmējs – tas ir darbs 24h diennaktī;

  • darba intervijā tavs izskats un izturēšanās veido pirmo priekšstatu par darbinieku.

Šāda darba forma ar tikšanos un ekskursijām ir pieņemam visām pusēm – gan Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centram, gan uzņēmējiem un skolai. Paldies Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem par atsaucību un ieinteresētību!

Galerija

Facebooktwitter