Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) darba apspriede Ludzā

 25. februārī Ludzā notika  Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) darba apspriede, kurā piedalījās Balvu novada pašvaldības aģentūras „ Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra” direktore Inta Kaļva un projektu vadītāja Gunta Božoka.
Tikšanās laikā Latgales plānošanas reģiona vadība analizēja pagājušajā gadā paveikto uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšanā Latgalē, kā arī diskutēja par 2016. gadā plānotajiem darba uzdevumiem.
Sanāksmes ievadā Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele norādīja, ka LUC darbības mērķis ir sniegt atbalstu Latgales reģiona uzņēmējiem, kā arī potenciālajiem investoriem, tādejādi, nodrošinot visa reģiona ekonomisko attīstību.
Sanāksmē piedalījās Latgales plānošanas administrācijas daļas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne, Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs, kuri akcentēja komercdarbības konsultantu  darba uzdevumus :sniegt konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un uzņēmējdarbības atbalsta programmu pieejamību, organizēt apmācības uzņēmējdarbības prasmju attīstībai un motivācijas celšanai, piedalīties tirdzniecības misiju un uzņēmēju grupu vizīšu organizēšanā, kā arī veikt aktīvu darbu investoru piesaistei reģionā.

LUC komercdarbības konsultanti informēja klātesošos par paveikto 2015. gadā. Notika kopīgas diskusijas par paveikto darbu, kā arī radās jaunas ieceres kopīgam darbam Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstībā. Sanāksmes laikā tika novērtēta Latgales PR LUC veiksmīgā sadarbība ar Balvu novada pašvaldības aģentūras „ Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru”.
LUC komercdarbības konsultantu kontakti un aktuālā informācija uzņēmējiem ir atrodama www.latgale.lv sadaļā „Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)”.

Facebooktwitter