Izsludināts logo “Ražots Balvos” zīmējumu konkurss

Ziemeļlatgales Biznesa centrs sadarbībā ar Balvu novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldi ir izsludinājis logo „Ražots Balvos” zīmējumu konkursu.

Konkursa mērķis ir izvēlēties Balvu novada uzņēmumu datu bāzes „Ražots Balvos” logo, kas tiks izmantots prezentācijas materiālos, uz veidlapām, pasākumu vizuālajā noformējumā, vizītkartēs, reprezentācijas materiālos, suvenīros, popularizējot produktus, kas saražoti Balvu novadā.

Konkursa darbus ir jāiesniedz līdz 2012.gada 1.novembrim, plkst.12.00, Balvu novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, Sporta ielā 1. Konkursa dalībnieki ir Balvu novada skolu 9. – 12.klašu audzēkņi. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā trīs logo darbus. Darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas, datorgrafikas versijas iesniedzamas gan izdrukas veidā, gan digitālā formātā CD diskā vai sūtot uz e-pastiem – ingus.berkulis@balvi.lv vai ilona.nalivaiko@balvi.lv.

Konkursa darbus vērtēs speciāli izveidota komisija, kuras sastāvā būs Balvu novada pašvaldības, Ziemeļlatgales Biznesa centra, Balvu novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārstāvji, Balvu Mākslas skolas pedagogs un uzņēmēji. Izvērtējot darbus, tiks ņemti vērā tādi kritēriji kā logo vizuālā pievilcība un uztveramība, atbilstība un sasaiste ar Ziemeļlatgales Biznesa centra idejām un būtību, tā vizuālais noformējums, krāsu salikums, pielietojamība.

Pēc konkursa rezultātu apkopošanas labākās idejas autors saņems balvu. Balvas saņems arī trīs labāko darbu autori.

Konkursa nolikums 

 

Facebooktwitter