Vidzemes augstskolas studenti rod idejas tūrisma attīstībai Ziemeļlatgalē

09-12-2016-via9. decembrī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā viesojās Vidzemes augstskolas Tūrisma stratēģiskās vadības maģistra programmas 1. kursa studenti, lai kopā ar pasniedzēju Dr.geogr. Andri Kleperu piedalītos darbseminārā par Ziemeļlatgales tūrisma stratēģijas izstrādi. Nodarbība visas dienas garumā notika studiju kursa “Tirgvedības stratēģijas un klasteri konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros.

Neskatoties uz to, ka lielākā daļa studentu Balvos viesojās pirmo reizi un par tūrisma iespējām Ziemeļlatgalē iepriekš īpaši nebija interesējušies, pateicoties A.Klepera sagatavotajai informācijai par tūrisma esošajiem un potenciālajiem resursiem, darbseminārs pagāja ļoti ražīgā darbā un dienas beigās studenti bija sagatavojuši trīs iespējamos tūrisma attīstības scenārijus Ziemeļlatgalei ar konkrētiem tūrisma produktiem.

Paldies pasniedzējam un studentiem par “skatu no malas” un jaunām idejām, ko centīsimies īstenot, strādājot pie tūrisma attīstības Ziemeļlatgalē – Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novados.

fb_img_1481390728861

Facebooktwitter