Biznesa stunda skolēniem

img_97737. martā  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā notika biznesa sarunas “Kūkas ar uzņēmējiem”, ko  rīkoja aģentūra sadarbībā ar Balvu bērnu un jauniešu centru. Pasākums pulcēja lielu skaitu Balvu skolēnu. Sarunu mērķis bija veicināt uzņēmējdarbības attīstību Balvu novadā, rosinot skolēnus spert pirmos soļus biznesa vidē, motivēt viņus savu mācību uzņēmumu izveidošanai un mācīties pelnīt jau esot skolas solā.

Pasākumā piedalījās arī Daugavpils pilsētas Jauniešu domes pārstāvji. Balvu novadu pārstāvēja uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi – Andrejs Kindzulis, Guntars Šults, Ivars Saide, Ģirts Teilāns, Kaspars Romanovs, kā arī Balvu novada domes deputāte Ināra Ņikuļina. Uzņēmēji tika aicināt pastāstīt par saviem pirmajiem soļiem biznesā un īsumā prezentēt savu uzņēmējdarbību.

Darba grupās tika sagatavots un prezentēts uzdevums – ko skolās var darīt skolēnu pašpārvaldes, lai veicinātu skolēnu interesi par uzņēmējdarbību un tās attīstību. Darba procesā un diskusijās radās daudz jautājumu, uz kuriem kopīgi tika meklētas atbildes un uzņēmēju dalījās savā pieredzē.

Pasākuma noslēgumā tika sniegti konkrēti priekšlikumi par turpmāko šāda veida pasākumu organizēšanu un norisi, kā arī vairāki uzdevumi, t.sk. par  izmaiņām skolēnu pašpārvaldes struktūrā, par jauno uzņēmēju biznesa skolas ideju, par informācijas platformas izveidi. Nākamā skolēnu un uzņēmēju tikšanās notiks maijā, kad skolēni sagatavos vienu konkrētu biznesa ideju, kuru vērtēs uzņēmēji-eksperti. Ļoti pozitīvi tas, ka pēc pasākuma vairākiem jauniešiem radās konkrētas sava biznesa idejas.

Paldies aktīvajiem skolēniem, Balvu bērnu un jauniešu centram un uzņēmējiem par dalību pasākumā!

Galerija

Facebooktwitter