Uzņēmējdarbības tendences Balvu novadā

Veicot pētījumu par uzņēmējdarbības tendencēm Balvu novadā, Lursoft apkopojis datus par pēdējos gados reģistrētajiem un likvidētajiem uzņēmumiem novadā, reģionā reģistrēto uzņēmumu finanšu rādītājiem, darbinieku skaitu un piesaistītajām ārvalstu tiešajām investīcijām.

Pēdējo gadu tendences rāda, ka Latvijā jauni uzņēmumi tiek reģistrēti aizvien mazāk, savukārt būtiski pieaudzis likvidēto skaits. Aizvadītajā gadā Latvijā reģistrēti kopumā 11 206 jauni uzņēmumi, kas ir par 2 277 uzņēmumiem jeb 16,89% mazāk nekā gadu iepriekš. Līdz ar jaundibināto uzņēmumu kritumu audzis arī likvidēto skaits, kas 2016.gadā palielinājies par 21,47%. Tendence likvidēto uzņēmumu skaitam pārsniegt jaunreģistrēto uzņēmumu skaitu saglabājusies arī šogad.

Līdzīga tendence kopš 2014.gada vērojama arī Balvu novadā, kur likvidēti vairāk uzņēmumi nekā reģistrēti jauni. Tā, piemēram, 2014.gadā Balvu novadā likvidēti 45 uzņēmumi, kamēr reģistrēti tikai 28 jauni, 2015.gadā likvidēti 48, bet pērn – 57. Negatīvā dinamika, kā redzams, saglabājusies arī šogad, jo līdz maija vidum novadā reģistrēti 9 jauni uzņēmumi, kamēr likvidēti – 20.

Jānorāda, ka vispozitīvākā bilance bijusi 2012.gadā, kad novadā savu darbu uzsākuši 55 jauni uzņēmumi, kamēr šajā gadā likvidēti vien 11.

Kopš 2007.gada Balvu novadā reģistrēti 309 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 300, kas nozīmē, ka faktiski šo gadu laikā kopējais uzņēmumu skaits novadā audzis vien par 9 komersantiem.

Kopumā Balvu novadā patlaban reģistrēts 831 uzņēmums, no kuriem 41,16% ir zemnieku saimniecības, bet 36,82% – sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

Apkopojot datus par populārākajām uzņēmējdarbības nozarēm Balvu novadā, redzams, ka priekšplānā stabili izvirzījusies lauksaimniecība, aiz kuras seko populārākā biznesa nozare Latvijā – mazumtirdzniecība. Novadā reģistrētie uzņēmumi vienlīdz bieži izvēlas savu darbību saistīt arī ar kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, mežizstrādi un būvniecību.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Balvu novadā:

  1. Jauktā lauksaimniecība;
  2. Mazumtirdzniecība;
  3. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
  4. Mežizstrāde;
  5. Būvniecība.

Skatot, cik aktīvi uzņēmumi piesaistījuši ārvalstu investīcijas, redzams, ka no 831 patlaban Balvu novadā reģistrētā uzņēmuma ārvalstu tiešās investīcijas piesaistījuši 14. Lielākais no tiem – SIA “BalviFlora”. Kopējais uzkrāto ārvalstu investīciju apjoms šo 14 uzņēmumu pamatkapitālos patlaban veido 1,57 milj.EUR, no kuriem 1,47 milj.EUR ieguldījuši investori no Vācija.

Ar pilnu pētījuma tekstu var iepazīties šeit.

Facebooktwitter