Izsludināta LEADER sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas 3.kārta un semināri potenciālajiem projektu iesniedzējiem

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.
Projekta iesniegumu pieņemšana no 2017.gada 28.augusta līdz 2017. gada 28.septembrim.

Rīcībā 2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai – summa:  57 637,93 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 10 000,00 EUR.

Rīcībā 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem – summa: 30 788,23 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam 5 000,00 EUR

Vairāk par projektu pieteikumiem šeit.

Facebooktwitter