Sabiedrības informēšana par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu

29. septembrī Latvijas Mežu sertifikācijas padome  sadarbībā ar Latvijas meža nozari organizē bezmaksas semināru Rugāju novada domē par aktuālām zemes īpašniekiem un uzņēmējiem saistītām tēmām, kas ir aktuālas arī sabiedrībai kopumā.
1.Biotopu kartēšanas process Latvijā 2017 – 2019. Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas
2.Meža sertifikacija
3.Darba un vides aizsardzība

Seminārs ir bezmaksas. Tālrunis informācijai un pieteikšanās: 25414008 vai ml@hs.lv.
Programma

Facebooktwitter