Informatīvais pasākums “Īsteno sapni par savu biznesu”

Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas novadu jauniešus aicinām piedalīties informatīvajā pasākumā “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”.
18. oktobrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības aģentūru „ Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” aicina uz tikšanos skolu vecāko klašu audzēkņus, lai kopīgi brīvā atmosfērā dalītos pārdomās par iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un izaugsmei Latgalē.

Tēma: Bizness un uzņēmējdarbība – kā līdz tam nonākt; vai tas ir sarežģīti; vai Latgale piemērota izaugsmei?
Diskusijas un atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Norises vieta un laiks:
Viļakas valsts ģimnāzija  18.10. 2017 plkst.11:30 -13:30
Adrese: Pils iela 11, Viļaka, Viļakas novads, LV- 4583

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 18.10.2017 plkst. 14:00 -16:00
Adrese: Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV- 4501

Pasākumā tiks iesaistīti ne tikai tā galvenie varoņi – jaunieši, bet arī uzņēmēji: SIA „ČIVIX” valdes priekšsēdētājs Ivars Saide, SIA „ Eco fabrika” un SIA „ Tehnical textiles” valdes priekšsēdētājs Guntars Šults, kuri dalīsies ar savu pieredzes stāstu uzņēmējdarbībā.

Facebooktwitter