20. februārī informatīvs seminārs “NO IDEJAS LĪDZ BIZNESAM”

Biznesa ideju autori un jaundibināti komersanti šā gada 20. februārī Balvos aicināti uz informatīvu semināru “No idejas līdz biznesam” par biznesa inkubatoros pieejamo atbalstu. Būtiskākais atbalsts topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem ir biznesa uzsākšanai nepieciešamā vide, konsultācijas, apmācības un pasākumi, mentoru atbalsts, pakalpojumu līdzfinansējums 50% apmērā, piemēram, zīmola, mājaslapas izstrādei, prototipa izgatavošanai, telpu nomai u.c., kā arī granti specifiskiem pakalpojumiem un iekārtu iegādei.
Lai uzzinātu vairāk par piemērotāko atbalsta veidu, Balvu un citu Ziemeļlatgales novadu uzņēmēji un ideju autori tiek aicināti apmeklēt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubatora informatīvo semināru. Seminārs tiek rīkots sadarbībā ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru, un notiks centra 2. stāva zālē (Vidzemes ielā 2b), sākums plkst. 11.00.
Semināra apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par LIAA biznesa inkubatoros pieejamo atbalstu un uzņemšanas kārtību biznesa inkubatorā, kā arī praktiskus ieteikumus biznesa ideju attīstībai un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Pieredzes stāstu rubrikā “Lūst vai plīst” jau esošie biznesa inkubatora dalībnieki stāstīs savu pieredzi par veiksmēm un neveiksmēm biznesa uzsākšanā. Pēc semināra būs pieejamas individuālās konsultācijas par pieteikšanos dalībai Rēzeknes biznesa inkubatorā un LIAA pieejamo atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai.
Lai pieteiktos dalībai seminārā, lūgums reģistrēties šeit, vai arī e-pastā: Rezekne@liaa.gov.lv, vai arī Ziemeļlatgales biznesa centrā, zvanot pa tālruni 26461435.

Rēzeknes biznesa inkubators ir viens no 15 LIAA 2016. gadā izveidotajiem biznesa inkubatoriem. Rēzeknes biznesa inkubatora pakalpojumi pieejami biznesa ideju autoriem un jaunajiem komersantiem 11 pašvaldību administratīvajā teritorijā Ziemeļaustrumlatgalē, tajā skaitā Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados. 2017. gadā noslēgti vairāk nekā 40 līgumi par pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu saņemšanu. Biznesa ideju autori uzņēmējdarbības attīstību plāno kokapstrādes, ādas apstrādes, dizaina un IT, auto remonta un citu pakalpojumu jomā, savukārt uzņēmumi, kuri jau veiksmīgi uzsākusi saimniecisko darbību, pārstāv tekstilizstrādājumu ražošanas, kokapstrādes, IT, sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas pakalpojumu un citas nozares. Lielākā daļa no inkubatora dalībniekiem ir no Rēzeknes un Rēzeknes novada, bet 6 dalībnieki ir no Ziemeļlatgales.

Inkubatorā var iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši komersanti (IK, KS, PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem. Tomēr jāņem vērā, ka biznesa inkubatoru programmā netiek atbalstītas šādas nozares: zvejniecība un akvakultūra, lauksaimniecības produktu primārā ražošana, tirdzniecība, finanšu starpniecība, komercpakalpojumi, azartspēles. Pirmsinkubācijā pretendentu pieteikšanās notiek pastāvīgi, bet tuvākā uzņemšana inkubācijas atbalsta saņemšanai plānota aprīlī.

Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita saistoša informācija ir publicēta LIAA mājaslapā sadaļā “Biznesa inkubatori” šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori.

Kontaktinformācija:
Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace
Vecākā projektu vadītāja Kristiāna Karčevska
Projektu vadītāja Evija Piebalga
LIAA Rēzeknes biznesa inkubators
Baznīcas iela 19, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: +371 62401095 e-pasta adrese Rezekne@liaa.gov.lv

ERAF projekts Nr. 3.1.1.6/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”

Facebooktwitter