Līdz 20. februārim pieteikšanās ogu pārstrādes kursiem

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) LAP investīciju pasākumu 2014. -2020. gadam ietvaros piedāvā programmu
Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana
(Augļu, ogu un dārzeņu pārstrāde)
24 stundas
2018. gada 6.,7. marts – Balvi, Vidzemes iela 2B un 13. marts – Jelgava, Rīgas iela22.00
10.00- 17.00
Kursā plānots apgūt augļu – ogu pārstrādes produktu ražošanas pamatus, iepazīties ar dažādiem pārstrādes tehnoloģiskajiem procesiem. Praktiskajās nodarbībās tiks apgūtas prasmes dārzeņu salātu un augļu – ogu  marmelāžu izgatavošanā un kvalitātes novērtēšanā.
Nodarbību laikā klausītāji iepazīsies ar piemērotākajiem iepakošanas materiāliem un iepakošanas metodēm augļu, dārzeņu pārstrādes produktiem.
Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Dalība mācībās tiek daļēji finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam līdzekļiem.
Pieteikšanās:
Balvu novada pašvaldības aģentūra
” Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” , zvanot pa tālr. 26461435 vai rakstot e-pastu gunta.bozoka@balvi.lv.
Vietu skaits ierobežots!
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

 

Facebooktwitter