LABA IDEJA – STARTS UZ PANĀKUMIEM BIZNESĀ

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Rēzeknes biznesa inkubatoru 20.februārī uz semināru „No idejas līdz biznesam!” Balvos aicināja biznesa ideju autorus un jaundibinātos komersantus, lai informētu par biznesa inkubatoros pieejamo atbalstu un sniegtu konsultācijas uzņēmējiem.

Atklājot semināru, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra direktore Liene Ivanova uzsvēra, ka vietējā pašvaldība ir ieinteresēta, lai Balvu novadā attīstās uzņēmējdarbība, lai cilvēki atgrieztos Ziemeļlatgalē, kur attīstītu savus uzņēmumus, radot darba vietas un pievienoto vērtību reģionam. Biznesa centrs meklē iespējas atbalstīt vietējos uzņēmējus, palīdzot piesaistīt atbalsta instrumentus un veicināt sadarbību ar attiecīgajām institūcijām.
Arī Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, uzrunājot topošos uzņēmējus, semināra apmeklētājus, teica, ka Balvu novada pašvaldība ir par to, lai attīstība būtu ikvienā nozarē. Arī šī gada budžetā ir ieplānots finansiāls atbalsts jaunu biznesa ideju īstenošanai. Priekšsēdētājs aicināja nekautrēties un savas biznesa idejas iesniegt arī novada pašvaldībā. A.Pušpurs novēlēja, lai šīs dienas sarunas ir kā viena no starta pozīcijām uz turpmāko darbu!”
Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace semināra apmeklētājiem pastāstīja par LIAA biznesa inkubatoros pieejamo atbalstu un uzņemšanas kārtību Rēzeknes biznesa inkubatorā, kā arī sniedza praktiskus ieteikumus biznesa ideju attīstībai un uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Pieredzes stāstu rubrikā “Lūst vai plīst” jau esošie biznesa inkubatora dalībnieki stāstīja savu pieredzi par veiksmēm un neveiksmēm biznesa uzsākšanā. Pieredzē dalījās Guntars Šults no SIA „Technical Textiles”, Ivars Saide no SIA „Čivix” un zīmola LEATHERELY ādas izstrādājumu ražotājs Andris Ločmelis.
Pēc semināra uzņēmēji un konsultanti iesaistījās diskusijās, un saņēma individuālās konsultācijas par pieteikšanos dalībai Rēzeknes biznesa inkubatorā, kā arī LIAA pieejamo atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai. Ar katru individuāli strādāja projektu vadītāja Evija Piebalga.
Rēzeknes biznesa inkubators ir viens no 15 LIAA 2016. gadā izveidotajiem biznesa inkubatoriem. Rēzeknes biznesa inkubatora pakalpojumi pieejami biznesa ideju autoriem un jaunajiem komersantiem 11 pašvaldību administratīvajā teritorijā Ziemeļaustrumlatgalē, tajā skaitā Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados. 2017. gadā noslēgti vairāk nekā 40 līgumi par pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumu saņemšanu. Biznesa ideju autori uzņēmējdarbības attīstību plāno kokapstrādes, ādas apstrādes, dizaina un IT, auto remonta un citu pakalpojumu jomā, savukārt uzņēmumi, kuri jau veiksmīgi uzsākusi saimniecisko darbību, pārstāv tekstilizstrādājumu ražošanas, kokapstrādes, IT, sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas pakalpojumu un citas nozares. Lielākā daļa no inkubatora dalībniekiem ir no Rēzeknes un Rēzeknes novada, bet 6 dalībnieki ir no Ziemeļlatgales.Inkubatorā var iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši komersanti (IK, KS, PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem. Tomēr jāņem vērā, ka biznesa inkubatoru programmā netiek atbalstītas šādas nozares: zvejniecība un akvakultūra, lauksaimniecības produktu primārā ražošana, tirdzniecība, finanšu starpniecība, komercpakalpojumi, azartspēles.

Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita saistoša informācija ir publicēta LIAA mājaslapā sadaļā “Biznesa inkubatori” šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori.

 

Facebooktwitter