Uzņēmēji tiekas seminārā- akcijā “Satiec savu darba devēju”

6. aprīlī aģentūrā notika seminārs akcija “Satiec savu darba devēju” , ko rīkoja NVA Balvu filiāle sadarbībā  ar  Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru   un Latgales plānošanas reģiona  Latgales uzņēmējdarbības centru  (LUC).

 Pasākuma laikā uzņēmēji iepazinās ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta pasākumiem darba devējiem.
Potenciālie darba ņēmēji akcijas “Satiec savu darba devēju” laikā varēja iegūt informāciju par pieejamām vakancēm, pieteikties uz brīvajām vakancēm, ko piedāvāja 13 uzņēmēji, kā arī guva citu, ar darba attiecībām saistītu, svarīgu informāciju.
Latgales plānošanas reģiona LUC komercdarbības speciāliste  V.Iļjanova iepazīstināja uzņēmējus ar LUC pakalpojumiem un atbalsta programmām.
Valsts darba inspekcijas pārstāve uzņēmējus iepazīstināja ar uzņēmumu darba vides risku novēršanu un iespēju saņemt atbalstu šo jautājumu risināšanā.
Diskusijas laikā uzņēmēji dalījās pieredzē par dažādu, ar uzņēmējdarbību saistītu, jautājumu risināšanu.

Facebooktwitter