Uzņēmēji gatavi piedāvāt prakses vietas

10.decembrī Balvu Amatniecības vidusskolā notika starpnovadu konference „Profesionālās izglītības attīstības tendences un iespējas Ziemeļlatgalē”. Konferencē piedalījās pagastu pārvalžu vadītāji, skolu administrācija, skolotāji, audzēkņi, uzņēmēji.

Lasīt vairāk

 

 

Facebooktwitter