Bezmaksas informatīvais seminārs „Nodokļu aktualitātes uzņēmumiem”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs, sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību, šī gada 6.jūlijā, aicina reģiona uzņēmumus uz bezmaksas informatīvo semināru  „Nodokļu aktualitātes uzņēmumiem”.

Semināra norises vieta – Balvi, Vidzemes iela 2b, Balvu novada pašvaldības “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” telpās.

Semināra darba kārtība:
10:00 1.daļa. Uzņēmuma izdevumu uzskaite pēc jaunā UIN likuma:
1.1. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi – UIN likuma 8.pants
(“sliktie”debitoru parādi, darījumi ar saistītām personām, nesaistītie
izdevumi);
1.2. Jaunās normas uzņēmuma pamatlīdzekļu (PL) uzskaitē:
1.2.1. ar saimniecisko darbību saistītie PL, to nolietojums;
1.2.2. ar saimniecisko darbību nesaistītie PL, to nolietojums.
12:00 – 12:10 Kafijas pauze
12:10 1.3. darbinieku saliedēšanas un motivēšanas pasākumu izdevumi, to uzskaites
prasības;
1.4. reprezentācijas izdevumi – uzskaite pēc UIN un PVN likuma normām;
1.5. ziedojumi, iespējas izmantot nodokļu atlaides ziedojumiem.
14:10 – 14:40 Kafijas pauze
14:40 – 16:00 2.daļa. Darba attiecības un nodokļi no darba samaksas:
2.1. Darba līgumos iekļaujamā informācija, pieļautās kļūdas;
2.2. Darba samaksa, tās noteikšana un aprēķināšana – darba samaksas
aprēķins, nodokļu aprēķins, ņemot vērā jaunās likumdošanas normas,
skaidrojumi, piemēri;
2.3. Attaisnotie izdevumi – aktualitātes;
2.4. Atvieglojumi – aktualitātes;
2.5. Prognozētais neapliekamais minimums – jaunās likumdošanas normas, to
ietekme uz nodokļu aprēķinu, iespējamās sekas;
2.6. Diferencētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
2.7. Sociālās iemaksas – aktuālās normas nodokļa aprēķinam;
2.8. Dažādi līgumi ar fiziskām personām un nodokļu piemērošana:
2.8.1. Autoratlīdzības līgumi;
2.8.2. Uzņēmuma līgumi;
2.8.3. Pakalpojuma līgumi

Semināru vada – Inga Pumpure, semināru, kursu autore un lektore, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas goda biedrs – eksperts. Finanšu vadības maģistrs. Finanšu konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā, praktizējoša grāmatvede vairākos dažādu nozaru uzņēmumos. Grāmatvedības pasniedzēja augstskolās. Grāmatvedības kvalifikācijas celšanas kursu lektore komercfirmās. VID darbinieku apmācību vadītāja.

Iepriekšēja reģistrācija obligāta. Vietu skaits ierobežots.
Reģistrācijas saite: https://goo.gl/forms/qRBfvMRDqzxy0U0z1

Kontaktpersona V.Iļjanova 29278901, valda.iljanova@lpr.gov.lv

Facebooktwitter