Ziemeļlatgalē īstenoto LEADER projektu konference

2018.gada 1.augustā biedrība “Balvu rajona partnerība” piedāvā iespēju esošajiem un potenciālajiem LEADER projektu īstenotājiem un Vietējās rīcības grupas biedriem piedalīties konferencē “15 veiksmīgie projektu stāsti Ziemeļlatgalē”. Konferences laikā notiks  īstenoto LEADER projektu prezentācijas – izstādes ar iespēju iepazīties ar jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un viņu ražoto produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī skatīt un baudīt sabiedriskā labuma projektu īstenotāju piedāvātās iespējas Rugāju, Balvu, Baltinavas un Viļakas novadu pagastos un lauku teritorijās.

Īsumā atskatīsimies arī uz 15 gados paveikto, diskutēsim par iespējām un izaicinājumiem īstenojot Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju. Pateiksimies un godināsim aktīvākos Ziemeļlatgales sabiedrības pārstāvjus.

Kontaktinformācija: pieteikties līdz 27.07.2018. pie stratēģijas administratīvās vadītājas Ilonas Džigures vai elektroniski balvurajpartneriba@gmail.com, vai zvanot – 29134410

Konferencē ieeja brīva (ar iepriekšēju pieteikšanos)!

Facebooktwitter