Līdz 19. septembrim LIAA Rēzeknes biznesa inkubators pieņem pieteikumus inkubācijas atbalstam

No 3. līdz 19. septembrim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoros notiek šogad pēdējā pieteikumu pieņemšana jauno komersantu inkubācijas atbalstam. Uz to var pretendēt jaunie komersanti un uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem, kuriem ir skaidra biznesa ideja vai kuri jau ir uzsākuši ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu.
Magnētiska, dinamiska un uzņēmējdarbībai atvērta vide – tādus kopš 2016. gada Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra veido biznesa inkubatorus reģionos. Vairāki simti biznesa ideju autoru un jauno uzņēmēju visā Latvijā saņem biznesa inkubatoru programmas atbalstu, “dzīvo” ar savu ideju un enerģiski strādā, lai radītu inovatīvus, eksportspējīgus produktus un konkurētspējīgus pakalpojumus.

Būtiskākais atbalsts jaunajiem uzņēmējiem ir biznesa uzsākšanai nepieciešamā vide, konsultācijas, apmācības un pasākumi, mentoru atbalsts, pakalpojumu līdzfinansējums 50% apmērā, piemēram, zīmola, mājaslapas izstrādei, prototipa izgatavošanai, telpu nomai u.c., kā arī granti specifiskiem pakalpojumiem un iekārtu iegādei. Komersantu uzņemšana Rēzeknes biznesa inkubatorā šogad notiek divas reizes gadā. Rudenī plānots uzņemt 7 jaunos uzņēmumus.

Savukārt uz pirmsinkubācijas atbalstu var pretendēt arī fiziskas personas ar biznesa ideju, kurai vēl nepieciešams veikt izpēti, izstrādāt biznesa plānu vai novērtējumu.

Lai kvalitatīvi sagatavotu pieteikumu dalībai biznesa inkubatorā, potenciālie dalībnieki aicināti izmantot individuālās konsultācijas par pieteikšanos dalībai Rēzeknes biznesa inkubatorā un LIAA pieejamo atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai. Pieteikties var e-pastā Rezekne@liaa.gov.lv vai pa tālruni 62401095.

Rēzeknes biznesa inkubatorā šajā laikā 36 ideju autori guvuši sākotnējo biznesa idejas novērtējumu, pilnveidojuši savas zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā pirmsinkubācijas procesa ietvaros, bet 24 jaunie uzņēmumi no visiem Ziemeļaustrumlatgales novadiem, kas ietilpst Rēzeknes biznesa inkubatora darbības teritorijā, saņem inkubācijas atbalstu. Visi kopā viņi darbojas vienīgajā koprades telpā Rēzeknē un biznesa inkubatora kopienā, kur dzimst jauni sadarbības modeļi un idejas.
Rēzeknes biznesa inkubatora dalībnieki pārstāv tekstilizstrādājumu ražošanas, kokapstrādes, IT, sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas pakalpojumu un citas nozares. Kopā šajos uzņēmumos ir radītas 36 jaunas darba vietas, eksportēta produkcija vairāk nekā 200 tūkstošu eiro apmērā. Turklāt Rēzeknes biznesa inkubatorā esošie komersanti nodokļos šajā periodā nomaksājuši gandrīz 300 tūkstošus eiro, kas ir viens no lielākajiem rādītājiem reģionālajos biznesa inkubatoros.

Šā gada 5. septembrī Rēzeknes biznesa inkubatora komanda rīkoja info dienu, kurā biznesa ideju autoriem, jaunajiem komersantiem un sadarbības partneriem bija iespēja iepazīties ar biznesa inkubatora komandu un koprades telpu, saņemt informāciju un uzdot jautājumus, kādu atbalstu savas biznesa idejas attīstībai var saņemt biznesa inkubatorā, satikt domubiedrus un uzzināt par iespējām, ko vietējo produktu attīstībai piedāvā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas projekts “SalesLabs”. Info dienas dalībniekiem bija iespēja piedalīties biznesa ideju sparinga sesijā – prezentēt savu ideju vai palīdzēt risināt izaicinājumus, ar ko saskaras inkubatora dalībnieki, īstenojot savas idejas.

Šajā informatīvajā pasākumā Rēzeknes biznesa inkubators iepazīstināja arī pašvaldību un sadarbības partneru pārstāvjus ar jauno uzņēmēju iespējām biznesa inkubatorā, kā arī uzklausīja ierosinājumus par kopīgām iniciatīvām biznesa vides attīstībai reģionā. Atzinīgi vērtējams pašvaldību sniegtais atbalsts jaunajiem komersantiem un mazo projektu konkursi, kādus organizē Rugāju, Kārsavas, Ludzas novadu pašvaldības un nodibinājums “LEARN” Rēzeknes novadā. Šajos projektu konkursos līdzfinansējumus savu ideju īstenošanai saņēmuši arī Rēzeknes biznesa inkubatora dalībnieki.

Par biznesa inkubatoru
Rēzeknes biznesa inkubators ir viens no 15 LIAA 2016. gadā izveidotajiem biznesa inkubatoriem. Rēzeknes biznesa inkubatora pakalpojumi pieejami biznesa ideju autoriem un jaunajiem komersantiem 11 pašvaldību administratīvajā teritorijā Ziemeļaustrumlatgalē, tajā skaitā Rēzeknes pilsētā, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas, Rēzeknes un Viļānu novados. Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita saistoša informācija ir publicēta LIAA mājaslapā sadaļā “Biznesa inkubatori” šeit: http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori

Skaidrīte Baltace
LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja
Kontaktinformācija:
LIAA Rēzeknes biznesa inkubators
Baznīcas ielā 19, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis 62401095
e-pasta adrese Rezekne@liaa.gov.lv

Facebooktwitter