Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas kārta LAP pasākumā “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”

Lauku atbalsta dienests no 2013.gada 28.janvāra līdz 28.februārim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Konkursa ietvaros atbalsta pretendenti, kas atbilst visām konkursa prasībām, var būt 1) zemnieku saimniecība; 2) fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību; 3) komersants; 4) biedrība.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā – ES atbalsts.

 

 

Facebooktwitter