” Par Balvu novada uzņēmēju, amatnieku, mājražotāju, pašnodarbināto produktu un pakalpojumu reklāmu, izveidojot vienotu pašvaldības portālu”.

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā   informatīvs seminārs
” Par Balvu novada  uzņēmēju, amatnieku, mājražotāju, pašnodarbināto produktu un pakalpojumu reklāmu, izveidojot vienotu pašvaldības portālu”.
kas notiks  2018. gada 2. oktobrī  plkst.14.00.

Uz semināru aicina SIA „ anaZana” pārstāve – lektore Lidija Škoļnija.

Semināra mērķis –  palīdzēt Balvu novada  pašvaldības  uzņēmējiem ar saviem ražojumiem un pakalpojumiem iziet Latvijas un pasaules tirgos.

Semināra tēmas:
–    Kas pašvaldībai nepieciešams sava portāla izveidei ( www.on.lv);
–    Kā uzņēmēji portālā ievieto informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem;
–    SEO optimizācija meklētājiem ( Google,u.c);
–    Uzņēmēju produktu reklāma Latvijas un pasaules portālos;
–    Pasūtīšana/apmaksas veikšana par uzņēmēju ievietotiem produktiem;
–    Sadarbības veidošana;
–    Palīdzība uzņēmējiem no pašvaldības un SIA „ anaZana” puses;
–    Vienošanās ar pašvaldību un portāla integrācija;
–    Portāla izmaksas un termiņi;
–    Atbildes uz jautājumiem.
Seminārs bezmaksas.

Facebooktwitter